Logo leiderdorpsweekblad.nl

Nieuwe coalitie zet eigen accenten in beleid

  Politiek

begroting ♦ De breuk in de coalitie van VVD, CDA en D66 beheerste de debatten tijdens de vorige week vrijdag gehouden Algemene Beschouwingen over de Leiderdorpse begroting 2017. De wijze waarop VVD en CDA coalitiepartner D66 aan de kant zette ligt de fractie van D66 zwaar op de maag. "Er dreigt weer een cultuur te ontstaan waarbij politieke partijen niet meer gaan voor het algemene belang", zo opende fractievoorzitter Corinne Hamer de aanval.

Door Frans Brocken

Ze verweet de nieuwe coalitie geld uit te geven zonder achterliggend beleid, zoals de 15.000 euro voor het handhaven van subsidie op het inzamelen van oud papier door verenigingen en instellingen. "Daarmee maak je je wel even populair bij bepaalde doelgroepen, maar daar is de politiek niet voor." D66 was evenmin te spreken over het schuiven met lasten voor burgers van OZB naar afvalstoffenheffing, over de kostenpost van ruim 20.000 euro vanwege de uitbreiding van de wethoudersaanstellingen met 0,2 fte, en over de ton extra die wordt uitgetrokken voor groenonderhoud en onkruidbestrijding.

De fracties van de nieuwe coalitie, VVD, CDA, PvdA en LPL, voelden zich niet aangesproken. De partijen hebben in het debat een stevige voetafdruk neergezet. Het bestaande beleidsprogramma voor de resterende jaren tot aan de raadsverkiezingen van maart 2018 wordt voor een belangrijk deel in tact gelaten. Een realistische aanpak waar D66 dan toch nog wel een compliment voor over had. Voor het overige wordt ingezet op een intensivering van het sociale beleid, onder meer het armoedebeleid.

De hondenbelasting wordt kwijtgescholden voor mensen die van een minimuminkomen rond moeten komen. Een idee dat komt uit de koker van de LPL. "De hondenbelasting is niet meer van deze tijd. Veel andere gemeenten hebben deze belasting al afgeschaft", zei fractievoorzitter Hugo Langenberg. Hij verweerde zich tegen de kritiek dat hij als hondenbezitter uit eigen belang zou hebben gehandeld. Hij vond het "flauw" dit argument in de discussie te betrekken. "Elk raadslid wordt geconfronteerd met de consequenties van de besluiten die de raad neemt. Denkt u maar aan de OZB, of de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten".

Over de inrichting van het park De Houtkamp als evenementenlocatie wordt verschillend gedacht. De VVD wil zo min mogelijk regels maar duidelijke afspraken over wat er wel of niet mogelijk is. En vooral strak handhaven tegen bezoekers die voor overlast zorgen. "De ervaren overlast door een enkeling mag niet ten koste gaan van velen", aldus fractievoorzitter Ino Cooijmans. GroenLinks is bang dat de risico's worden onderschat. De milieupartij vindt, dat het gebied tussen WOOON en IKEA meer geschikt is voor het organiseren van evenementen. "Daar wordt geen natuurwaarde vernield en er zijn geen direct omwonenden die geluidoverlast ervaren", aldus Jeannette Hofman.

De herinrichting van de Voorhoflaan is een langlopend project. Te lang vindt het CDA. "De bewoners en omwonenden wachten al jaren op de aanpak van deze straat", zei Mirjam van der Stelt. Volgens wethouder Kees Wassenaar (VVD) is het wachten op wat de effecten zijn van de herinrichting van de Engelendaal. "Houdt er vooral de vaart in", moedigde Van der Stelt hem aan. "We gaan er vanuit, dat in 2017 de schop in de grond kan aan de Voorhoflaan".

Volgens de PvdA moet er vaart worden gezet achter de woningbouw. "De PvdA is van mening, dat wachtlijsten van tien jaar onacceptabel zijn voor mensen die een woning zoeken", zei fractievoorzitter Joyce van Reijn. Tot en met 2019 moeten er in samenwerking met Rijnhart Wonen 200 sociale woningen worden gerealiseerd. Mensen die net boven de sociale huurgrens zitten vallen volgens de PvdA te vaak buiten de boot. "Deze groep ervaart grote problemen met het vinden van een woning. "We hebben het hier niet over mensen met topsalarissen, maar over mensen met gewone banen en inkomens. Zij mogen op dit punt inzet van de gemeente verwachten", aldus Van Reijn.

Meer berichten