Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: pr

Forse stijging criminaliteit in Leiderdorp

  Politie

Na zeven jaren van daling is de criminaliteit in Leiderdorp in 2020 plotseling fors gestegen.

In 2012 bedroeg het aantal geregistreerde misdrijven in Leiderdorp 1.339, in de jaren daarna nam dat aantal gestaag af tot 788 in 2019. Maar vorig jaar was ineens een stijging te zien naar 1.001, het hoogste aantal sinds 2014. Dat blijkt uit de nieuwe criminaliteitscijfers van de politie, die zijn gepubliceerd op data.politie.nl.


Oplichting

Het overgrote deel van de stijging, zit hem in de toename van oplichting van burgers en bedrijven. Daarvan werd vorig jaar 224 maal aangifte gedaan, 113 keer vaker dan in 2019. Daarbij zit onder meer het afhandig maken van betaalpasgegevens, oplichting via ‘hulpvragen’ via e-mail en fraude via online handel.

Ook werden meer fietsen en brom- en snorfietsen gestolen. Daar werd 105 maal aangifte van gedaan, tegen 67 maal in 2019. Verder werd 18 maal aangifte gedaan van autodiefstal, 10 maal vaker dan in 2019.

Gezien de langdurige sluiting van veel winkels is het opvallend dat in Leiderdorp, in tegenstelling tot het landelijke beeld, het aantal geregistreerde winkeldiefstallen toenam, van 29 in 2019 naar 47 vorig jaar. Een stevige stijging was er ook in de aangiftes van vernielingen: van 76 in 2019 naar 94 in 2020.


Overlast

Ook het aantal meldingen van overlast maakte een sprong in Leiderdorp, van 399 in 2019 naar een record aantal van 564 afgelopen jaar. De stijging kwam vooral door meldingen van overlast door jeugd (252 / + 120) en geluidshinder (148 / +53).

Meer berichten