Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Coronavuurwerk op de Grunerielaan in Oegstgeest. |</p>

Coronavuurwerk op de Grunerielaan in Oegstgeest. |

(Foto: Lody Meijer)

Rustige jaarwisseling in regio Hollands Midden

  Politie

Regio • Ondanks enkele grote incidenten op oudejaarsmiddag en -avond is de jaarwisseling in Veiligheidsregio Hollands Midden minder druk verlopen dan vorig jaar. Desondanks is van de hulpdiensten veel inzet gevraagd. Zij hebben hun werkzaamheden over het algemeen veilig kunnen doen. In een aantal gevallen was sprake van een grimmige sfeer en agressie, zoals verbale dreigementen en het gooien van vuurwerk naar hulpverleners. Hiervan is in een enkel geval aangifte gedaan.

De bijzondere omstandigheden dit jaar maakten het verloop van oudjaarsavond vooraf onvoorspelbaar. Dit jaar was er sprake van een lockdown, een vuurwerkverbod, de sluiting van de horeca en een verbod op evenementen en feesten. De hulpdiensten en gemeenten hebben intensief samengewerkt om ondanks deze bijzondere omstandigheden een veilige jaarwisseling mogelijk te maken.


Leiderdorp

In Leiderdorp verliep Nieuwjaarsnacht relatief rustig. Bij de brandweer kwamen 5 meldingen binnen voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. Tijdens de jaarwisseling van 2019-2020 waren dat er ook 5.

De politie kreeg niet te maken met jaarwisseling-gerelateerde incidenten. Vorig jaar was dat wèl het geval. Toen werd er 6 maal melding gemaakt.


Brandweer

Voor Brandweer Hollands Midden was het ondanks het vuurwerkverbod een drukke jaarwisseling. Er zijn tussen 22.00 en 05.00 in totaal 121 meldingen afgehandeld ten opzichte van 134 meldingen tijdens de jaarwisseling 2019 – 2020. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Tijdens de nieuwjaarsnacht hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. De brandweer is in de meeste gevallen uitgerukt voor kleinere buitenbranden.

In Katwijk is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand nadat een lichtkogel door een raam naar binnen was gekomen. In Leiden zijn meerdere eenheden ter plaatse gekomen bij een balkonbrand in een flatwoning. In alle gevallen had de brandweer de situatie snel onder controle. In Leiden zijn tot 3:30 uur extra brandweervoertuigen samen met politie en gemeente actief geweest om zo snel kleine buitenbranden veilig te blussen en op te ruimen. Deze zogenaamde ‘treintjes´ hebben zo’n 30 meldingen afgehandeld (onderdeel van de in totaal 121 meldingen).

Op de meldkamer is extra personeel ingezet gedurende de hele jaarwisseling om het grote aantal meldingen dat altijd op deze dag binnenkomt, te kunnen verwerken.


Politie

De politie in Hollands Midden heeft haar bijdrage geleverd aan een veilig verloop van de jaarwisseling. Er was nauwe samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten. De nacht is voor de politie grotendeels rustig verlopen. In Katwijk is de ME ingezet omdat hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen. Na de inzet van de politie keerde de rust terug.


Ziekenhuis en huisarts

Over het geheel genomen was het tussen 22.00 en 05.00 uur rustiger dan vorig jaar bij de drie ziekenhuizen en drie huisartsen posten in de regio.

Het valt op dat de ziekenhuizen LUMC, Alrijne en Groene Hart gezamenlijk geen slachtoffers voor letsel als gevolg van vuurwerk in behandeling hebben genomen. Vorig jaar zijn er in totaal 17 slachtoffers van vuurwerk in behandeling genomen. De beoogde ontlasting van de zorg door het verbod op vuurwerk is hiermee in Hollands Midden bereikt. Daarbij zijn wel 2 slachtoffers met brandwonden en 2 personen na een vechtpartij behandeld. Het aantal slachtoffers van dronkenschap was in totaal 7. Vanwege valpartijen met de fiets en andere wonden en fracturen zijn 9 personen op de spoedeisende hulp behandeld. Gedurende de nacht zijn meerdere COVID of verdenking op COVID patiënten met benauwdheidsklachten bij de spoedeisende hulp binnen gebracht.

Op de huisartsenposten zijn in de nieuwjaarsnacht  tot in totaal 17 personen behandeld voor letsel die in verband kunnen worden gebracht met de jaarwisseling. Hieronder bevonden zich 5 vuurwerkslachtoffers en 2 slachtoffers van een valpartij met de fiets en slachtoffers van een vechtpartij en alcohol.

Meer berichten