Groep 8 van de Willem de Zwijgerschool met links wethouder Rik van Woudenberg en rechts Marieke van Leeuwen van Fairhups.
Groep 8 van de Willem de Zwijgerschool met links wethouder Rik van Woudenberg en rechts Marieke van Leeuwen van Fairhups. Foto: PR

Willem de Zwijgerschool pakt zwerfafval aan

Onderwijs

Groep 8 van de Willem de Zwijgerschool gaf donderdag 1 juli het goede voorbeeld door een opruimactie in de wijk te starten.

Dat in het kader van de Schoonste Wijk Challenge die de gemeente Leiderdorp organiseert samen met de school, Fairhups, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en de Straatjutters Leiderdorp.

Doel van De Schoonste Wijk Challenge is om kinderen bewust te maken van het probleem van zwerfafval en ze te betrekken bij het schoonhouden van hun eigen wijk. In dat kader hebben Marieke van Leeuwen van Fairhups en het MEC een lespakket ontworpen voor groep 5 tot en met 8 van de Leiderdorpse basisscholen. De Willem de Zwijgerschool is de eerste school die met de lessen aan de gang is gegaan, het is de bedoeling dat volgens schooljaar meerdere scholen aanhaken.

Onderwijswethouder Rik van Woudenberg, die donderdagochtend een kijkje kwam nemen, sprak zijn waardering uit over de voortrekkersrol van de Willem de Zwijgerschool in het kader van de Schoonste Wijk Challenge. Hij hoopt dat het project een sneeuwbaleffect zal hebben. “Als de leerlingen van groep 8 de kennis die ze hiermee opdoen meenemen naar hun volgende school en daar hun medeleerlingen stimuleren om zo min mogelijk afval op straat te gooien, maken we echt een grote stap.”

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant