Logo leiderdorpsweekblad.nl
Bloemen voor RCL scheidsrechter Cor den Heijer.
Bloemen voor RCL scheidsrechter Cor den Heijer. (Foto: Johan Kranenburg)

CDA bedankt negen vrijwilligers

  Human Interest

De Leiderdorpse CDA-fractie heeft zaterdag 16 november negen bijzondere vrijwilligers verrast met een bezoekje en een boeket bloemen. Ieder jaar schenkt de fractie met deze bloemenhulde extra aandacht aan het vrijwilligerswerk dat door velen in Leiderdorp met enthousiasme en belangeloos wordt gedaan. Voor de samenleving zijn deze vrijwilligers onmisbaar.

De volgende personen ontvingen een bloemetje:

Cor den Heijer is bij RCL al circa 50 jaar actief als scheidsrechter bij de voetbalwedstrijden. In het verleden was hij vele jaren een van de redacteuren van 'Het Bloemerdje', het blad van RCL dat tijdens het voetbalseizoen elke week uitkwam.

Jeanine van Jaarsveld is secretaris van de Buurtvereniging 'Op Dreef'. De buurtvereniging heeft, samen met de buurtbewoners en de gemeente Leiderdorp, de speeltuin in de wijk opnieuw ingericht en deze fungeert nu al drie jaar als gezellige ontmoetingsplaats voor de hele buurt, van jong tot oud. Van Jeanine en de andere bestuursleden vraagt het veel inzet om de inrichting en het onderhoud op goed peil te houden. Door buurtactiviteiten te organiseren voelen mensen zich er bijzonder thuis.

Henny Verstraaten heeft meer dan 35 jaar diverse bestuursfuncties bekleed binnen volkstuinvereniging De Bloemhof in Leiderdorp. Tevens is hij al 15 jaar penningmeester van de Stichting Schooltuinen De Sterrekers Leiderdorp.

Ds. H. Hemstede is een bijzondere persoonlijkheid in de protestante kerkgemeenschap in Leiderdorp. Met zijn kennis, belangstelling voor kerkelijke onderwerpen en maatschappelijke ontwikkelingen weet hij mensen te inspireren met respect voor waarden en privacy.

Monique van Trigt was jarenlang actief bij Pluspunt in Leiderdorp. Ze verzorgde groepsuitstapjes, museumbezoeken en activiteiten voor en met ouderen die dit niet meer zelfstandig kunnen. Vanaf 2019 heeft zij deze activiteiten met de beschikbare busjes voortgezet en zorgt zij ervoor dat ouderen maatschappelijk betrokken blijven.

Harald van der Water is bij voetbalclub RCL min of meer als vrijwilliger chef van de Onderhoudsploeg en is dagelijks op het complex in De Bloemerd met allerhande werkzaamheden bezig.

Thea Dingjan-Zonneveld verzorgt in parochiegemeenschap 'De Goede Herder' als voorganger woord- en gebedsvieringen. Zij heeft ook aandacht voor parochianen die bijvoorbeeld door beperkingen deze kerk niet persoonlijk meer kunnen bezoeken. Als vrijwilliger en lid van het dameskoor was zij ook betrokken bij De Menswording.

Jan en Gerda de Meer zijn heel actief in de Protestante Gemeente Leiderdorp. Jan is al vele jaren een van de hoofdbezorgers van het kerkblad 'Ontmoeting', dat ongeveer 20 maal per jaar verschijnt. Gerda assisteert de kosters bij grote bijeenkomsten, zoals recepties en bijeenkomsten van De Kunstkring. Jan is ook nog actief binnen volkstuinvereniging De Bloemhof.

Meer berichten