Logo leiderdorpsweekblad.nl
Frans Brocken (links) is ere-bestuurslid van de St. Hart voor Leiderdorp. Rechts voorzitter Eric Filemon.
Frans Brocken (links) is ere-bestuurslid van de St. Hart voor Leiderdorp. Rechts voorzitter Eric Filemon. (Foto: )

Frans Brocken ere-bestuurslid Stichting Hart voor Leiderdorp

  Human Interest

Frans Brocken heeft op 21 mei officieel afscheid genomen als bestuurslid van Hart voor Leiderdorp, de stichting waarvan hij in 2003 een van de oprichters was. Bij zijn aftreden werd hij benoemd tot ere-bestuurslid.

Brocken (90) kreeg die bijzondere onderscheiding tijdens het Heerendiner, een zeswekelijkse bijeenkomst waarop het stichtingsbestuur met een aantal prominente Leiderdorpers brainstormt over activiteiten die de gemeenschapszin in het dorp kunnen bevorderen. Want dat is het doel van de stichting, zo staat te lezen op de website www.hartvoorleiderdorp.nl: "…het ondersteunen van initiatieven en projecten gericht op het beschrijven van de geschiedenis van Leiderdorp en het bevorderen van de identiteit van Leiderdorp en de gemeenschapszin in de ruimste zin van het woord."

Aan de wieg van Hart voor Leiderdorp stonden, behalve Brocken, ook Ernst Rob en Gert Hogervorst. Samen hadden ze contacten in vele geledingen van de Leiderdorpse samenleving: Brocken was (en is) journalist voor het Leiderdorps Weekblad, Ernst Rob was voorzitter van de Leiderdorpse ondernemersvereniging en Gert Hogervorst was gemeenteraadslid voor het CDA en bestuurslid van de Leiderdorpse ijsclub.

Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting was de uitgave eind 2003 van Brokjes 1, een bundel met politieke columns van Frans Brocken die eerder in het Leiderdorps Weekblad waren verschenen. Na Brokjes 1 verschenen nog vier delen in deze serie. Met inkomsten vanuit de verkoop, aangevuld met schenkingen, kon de Stichting Hart voor Leiderdorp een flink aantal andere projecten financieren. Dat begon met het boek 'Van voorkamer… tot winkelcentrum' waarin Marleen Riool de ontwikkeling van het winkelbestand in Leiderdorp beschreef. Andere uitgaven die de stichting ondersteunde zijn een boek over de Schans van Valdez en bundel van de Leiderdorpse dichter Jan van der Kooij.

Onder het kopje 'bevorderen van de identiteit en de gemeenschapszin van Leiderdorp' valt het meest bekende project van Hart voor Leiderdorp: de promotie van het Leiderdorps Volkslied, dat is gemaakt door Eric Filemon (muziek) en Wim Laman (tekst). De stichting zorgde ervoor dat het lied werd vastgelegd op CD, met zang van het COV Excelsior en begeleiding van muziekvereniging Tamarco.

Ondanks zijn afscheid zal Brocken nauw betrokken blijven bij Hart voor Leiderdorp: het kersverse ere-bestuurslid werd vorige week meteen benoemd tot organisator van het Heerendiner.

Meer berichten