Afbeelding
Foto: NVT

Vele gedaantewisselingen rond plek A4

Historie

Van agrarisch gebied tot Limesaquaduct, een naam verwijzend naar de hier ooit bivakkerende Romeinen. De talloze ingrijpende veranderingen waar Rijksweg A4 de Hoofdstraat passeert vertellen als geen ander de geschiedenis van Leiderdorp.

De drie boerderijen op de foto van vóór 1905 zijn in de loop der tijd verdwenen. Pal tegenover de kerk lag de hoeve van Van der Stoel. Deze deed al dienst rond 1860. Maar in 1944 braken de aan de overkant van de rivier gelegerde Duitsers hem af om zo een vrij schootsveld te creëren. De kerk, gebouwd in 1891 als gevolg van de Leiderdorpse kerkscheuring (Doleantie 1886), bleef gespaard. Wel bleek na de oorlog dat de Duitsers de torenhaan als schietschijf hadden gebruikt. Vóór de boerderij van Van der Stoel, schuin tegenover de kerk, stond sinds eind 19e eeuw de boerderij met stallen van Rietkerk. Deze moest in 1957 het veld ruimen vanwege de aanleg van Rijksweg A4. Dat lot trof ook de boerderij van Hendrik en Neeltje Braat. (op de foto tweede gebouw rechts vanaf de voorgrond). Op de plek van hun hoeve kwamen het viaduct van de rijksweg en enkele huizen. En langs het dijklichaam van de snelweg verrees in 1953 aan de B.G. Cortslaan het eerste flatgebouw in Leiderdorp.

Inmiddels heeft de A4 verbreding ook dit beeld weer drastisch veranderd. De flat is onder de sloophamer terecht gekomen alsmede een paar huizen. Ook viaduct en autobrug verdwenen. Het verkeer raast nu onder het water in het Limesaquaduct terwijl fietsers over de nieuwe fietsbrug peddelen. Wellicht dat het huidige beeld van dit stukje Leiderdorp nu lange tijd stand mag houden.

Tekst: Nelleke Thissen
Foto nu: Arthur Stiefelhagen
Bron: 'Landelijk Leven in Leiderdorp': Claudia Thunnissen

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant