Oud Leiderdorp staat op de kaart... | Foto: J.P. Kranenburg
Oud Leiderdorp staat op de kaart... | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Caerte van lant gelegen in den Ambacht van Leiderdorp

Historie

Het Leiderdorps Museum is in het bezit gesteld van een afbeelding van een kaart uit 1590. De kaart geeft de landerijen weer van het "Ambacht van Leiderdorp" dat voorheen toebehoorde aan de "Reguliers". De Reguliers waren de kloosterlingen die in het klooster Engelendaal woonden en werkten.

De originele kaart waarvan deze afbeelding is gemaakt, komt uit het archief van Erfgoed Leiden en is gemaakt aan de hand van opmetingen die in juli 1590 zijn verricht door Salomon Davidts. Hij was de "gezworen" landmeter van de stad Leiden. De kaart is waarschijnlijk in opdracht van de gemeente Leiden of het Hoogheemraadschap Rijnland gemaakt om duidelijkheid te krijgen over alle bestaande en nieuwe landeigenaren in de Munnikenpolder en andere Leiderdorpse polders na de verkoop van de landstukken van de Reguliers. Het op deze landstukken gelegen klooster Engelendaal is in 1575 - 1579 gesloopt.

Duidelijke contouren

Herkenbaar op deze ingekleurde kaart zijn de duidelijke contouren van markante Leiderdorpse locaties, zoals de kerk en de Ommedijk. Ook worden opvallende namen van landeigenaren en boeren (pacht-) familienamen op de kaart vermeldt. De grote afbeelding van deze kaart uit 1590, ter beschikking gesteld door René van Doorn, wordt geëxposeerde in de vitrine van het Museum in de Sterrentuin.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant