Logo leiderdorpsweekblad.nl
Plaatsing van het aquaduct op de Oude Rijn.
Plaatsing van het aquaduct op de Oude Rijn. (Foto: Irén Hoekstra)

Terugkijken op W4-project met fraai naslagwerk

  Historie

Veertien jaar lang is gewerkt aan het W4-project, waarvan het meest in het oog springende onderdeel de verbreding en verdieping van de A4 was. Irén Hoekstra en Gerard van der Hoeven, voormalig voorlichters van het Informatiecentrum A4 in Leiderdorp, hebben een rijk geïllustreerd naslagwerk gemaakt over de hele periode dat vanaf nu te bestellen is.

Op 14 februari 2002 tekenden de W4-partners - het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van VROM, de Provincie Zuid-Holland en de gemeentes Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude - het W4-contract. Een integraal plan voor gebiedsontwikkeling waarmee de W4-partners gezamenlijk de leefkwaliteit in de regio willen verbeteren op het gebied van Wonen, Water, Wegen en Werken.

Eén van de doelstellingen is een maatschappelijk en ruimtelijk verantwoorde inpassing van de A4, die niet alleen verbreed, maar ook extra lang verdiept wordt onder de Oude Rijn door. Daarnaast is het verder ontwikkelen van de gebieden naast de snelweg onderdeel van de W4-overeenkomst waarmee de meerkosten van de verlengde verdiepte ligging van de A4 worden gefinancierd.

Einde W4-periode
Op de 15e verjaardag van de W4, 14 februari 2017, kwam er officieel een einde aan deze boeiende en enerverende periode. Op deze dag werd het naslagwerk "W4 2002 – 2016" gelanceerd.

Het hardcover fotoboek, formaat A4, vat 15 jaar hard werken in en aan de omgeving in 152 kleurrijke pagina's op treffende wijze samen. Beeldmateriaal, foto's vanuit de lucht en vanaf de grond in combinatie met persberichten laten de gebiedsontwikkeling in chronologische volgorde zien. Ook de verbreding en de technische aspecten van de bouw van de A4 komen uitgebreid aan bod. Ervaringen en belevingen van diverse betrokkenen, zoals voormalige en huidige wethouders en bewoners uit de omgeving, geven extra kleur aan het naslagwerk en brengen de periode opnieuw tot leven.

Het naslagwerk is een initiatief van de Communicatiewerkgroep W4, waarin onder andere de gemeentes Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd waren. Creatie, vormgeving en deels de fotografie is uitgevoerd door Irén Hoekstra van Bright Insight. Gerard van der Hoeven realiseerde alle interviews. Gerard en Irén zijn voormalig voorlichters van het Informatiecentrum A4 van Rijkswaterstaat in Leiderdorp. Vanuit die invalshoek waren ze nauw betrokken bij het W4-project.

Het naslagwerk is te bestellen via w4-naslagwerk@brightinsight.nl. De eerste 50 bestellers profiteren van een speciale prijs van € 35,-, daarna geldt de normale prijs van € 45,50.

Meer berichten