Logo leiderdorpsweekblad.nl
De digitale diensten worden opgenomen in de Scheppingskerk.
De digitale diensten worden opgenomen in de Scheppingskerk. (Foto: PR)

Protestantse Gemeente stapt over op digitale kerkdiensten

  Geloof & Religie

Ondanks het coronavirus is het de komende tijd mogelijk om in Leiderdorp een kerkdienst bij te wonen. Elke zondagochtend zendt de Protestantse Gemeente Leiderdorp een korte viering uit via internet. Dominee Hester Smits: “Via deze digitale vieringen kunnen mensen zich met elkaar verbonden voelen.” Bovendien zijn de Leiderdorpse kerken vier ochtenden per week open voor mensen die een gesprek willen voeren of een kaarsje willen branden.

De Leiderdorpse kerken zenden de vieringen uit via www.kerkomroep.nl. Op dit platform kun je live meeluisteren, maar je kunt ook terugluisteren op een ander tijdstip. De kerkomroep wordt doorgaans vooral gebruikt door oudere en zieke mensen die niet naar de kerk kunnen komen. “Nu is het voor álle mensen een mooi middel om een viering mee te kunnen maken”, zegt Smits. “Waar vrijwel alles om ons heen stilvalt, kan de kerk doorgaan.”

Voor een lege kerkzaal

De vieringen worden opgenomen in de Scheppingskerk. Afgelopen zondag ging Smits voor. Samen met pianiste Cornéline Lanooy stond ze voor een lege kerkzaal. Veel mensen luisterden mee; zoveel dat de website even niet voor iedereen toegankelijk was. “Een kerkdienst hebben we nog harder nodig in tijden van onrust. Daarom houden we dit morgengebed, ook al zijn we fysiek niet bij elkaar”, sprak Smits. “We willen mogelijke benauwdheid doorbreken en elkaar eraan herinneren niet bang te zijn, maar vertrouwen te hebben.” Dat kan ook vanuit een lege kerkzaal. “Dat komt doordat het geloof niet individualistisch is, maar persoonlijk. Kerk vormen we altijd samen, ook al zien we elkaar even niet, en ook al weten we niet wat er nog komt.” Op 22 en 29 maart om 10.00 uur zal dominee Stephan Kurtzahn voorgaan in de digitale diensten.

Andere vormen van contact

Nu vrijwel alle activiteiten afgelast worden, denkt de Leiderdorpse kerk na over andere vormen van contact. “Hoe en wat, dat weten we nog niet precies. Zodra we meer weten zullen we dit via onze website bekend maken: www.pgleiderdorp.nl. Zeker is dat het contact blijft.” Een eerste stap in die richting is het openstellen van de kerkgebouwen, vier ochtenden in de week. De Scheppingskerk is op maandag- en donderdagochtend open, de Dorpskerk op dinsdag- en woensdagochtend, telkens van 10.00 tot 12.00 uur. Bezoekers die dat willen kunnen in gesprek met een pastoraal medewerker of predikant. Uiteraard wordt voldoende afstand gehouden.

Wie zich alleen voelt en een gesprek wil, moet niet schromen om te bellen, benadrukken zowel Smits als Kurtzahn. “De kerk is altijd bereikbaar. Daarvoor hoef je geen lid van de kerk te zijn.” Hester Smits is bereikbaar via 06-51627241, Stephan Kurtzahn via 071-7503774. Ook een dienst mee- of terugluisteren? Kijk op www.kerkomroep.nl en zoek op ‘Scheppingskerk Leiderdorp’.


Meer berichten