Een grote wolbij op betonie.
Een grote wolbij op betonie. Foto: Jasper Klapwijk

Grote wolbij

Duurzaam & Groen Pareltjes van de Heemtuin

De heemtuin is een paradijs voor talloze soorten wilde bijen, elk met een eigen levenswijze en voorkeur voor planten. Eén van die wilde bijen valt op dit moment extra goed op door zijn gedrag: de grote wolbij.

Dit gedrongen bijtje heeft een voorkeur voor een bepaald soort voedselplanten, voornamelijk andoornsoorten. In de heemtuin zijn de bijen vooral goed te zien op betonie en moerasandoorn. Als deze planten eenmaal bloeien, zijn de bijen door hun felle gedrag makkelijk te herkennen. De mannetjes zweven en patrouilleren rond de planten, en jagen elk ander insect dat in de buurt komt weg. Als het wegjagen niet lukt, gaan ze tot de aanval over waarbij ze drie kleine scherpe doorntjes op het achterlijf als wapen gebruiken. Ze aarzelen niet om zelfs veel grotere hommels en vlinders aan te vallen!

Voor het maken van een nest zijn deze bijen afhankelijk van planten met beharing. De vrouwtjes schrapen plukjes haar van blaadjes en stelen en brengen dit vervolgens naar een nestgang. De nestgang wordt zorgvuldig bekleed met de plukjes ‘wol’. Hierna wordt er stuifmeel verzameld en legt het vrouwtje een eitje bij het stuifmeel. Het stuifmeel dient als voedselvoorraad voor de larve die zich in de daaropvolgende maanden zal ontwikkelen tot een volwassen bij. De eitjes die nu worden gelegd zullen pas volgend jaar als nieuwe generatie wolbijen uitvliegen.

Uit de krant