Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: archief/Solar Compleet

Provincie trekt 4 miljoen uit voor zonnepanelen

  Duurzaam & Groen

In de provincie Zuid-Holland zijn veel grote daken die ingezet kunnen worden voor zonne-energie. Om die oppervlakte maximaal te benutten heeft de provincie een 'aanvalsplan zon' opgesteld. Zij wil ondernemers en bewoners helpen hun daken beter te benutten en belemmeringen weg te nemen. Vaak is het gewoon een kwestie van weten wat er kan, maar soms zijn er ook financiële belemmeringen. Voor die laatste categorie heeft de provincie vier miljoen euro beschikbaar tot eind 2023. 

Op grote daken in Zuid-Holland is nog veel potentie om duurzame energie opwekken. Denk aan daken van bedrijventerreinen of een blok huizen van een woningbouwcorporatie. Maar niet alle daken zijn meteen geschikt voor zonnepanelen. Soms moet de constructie bijvoorbeeld aangepast worden om de zonnepanelen te kunnen dragen. De extra investering die dan nodig is, weerhoudt veel grootdakbezitters ervan om zonnepanelen te plaatsen.

Slim omgaan met beperkte ruimte

Energie gedeputeerde Berend Potjer: “Juist nu zijn dit soort impulsen voor de energietransitie hard nodig. We moeten slim omgaan met de beperkte ruimte in Zuid-Holland. Meer zon op het dak ligt voor de hand, en met deze subsidieregeling moet het ook haalbaar worden”. Potjer vervolgt: “Het is zonde dat er nog zoveel daken zijn die we niet gebruiken. We hebben in kaart gebracht waar dat aan ligt en pakken de oorzaken aan met een breed plan. We willen met de subsidie zoveel mogelijk grote daken beschikbaar te maken voor het opwekken van zonne-energie”.

Minimaal 45 zonnepanelen

Met de subsidieregeling ondersteunt de provincie dus de eigenaren van grote daken bij de investeringen die nodig zijn om het dak geschikt te maken voor zonnepanelen. Op de daken moeten minimaal voor 15 kWp zonnepanelen (ongeveer 45 stuks) passen. Het subsidie bedrag is afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om subsidies van 2.500 tot 5.000 euro voor de dakeigenaar, afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd.


Geen dak, toch zonnepanelen

De regeling is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer grote daken beschikbaar komen voor energiecoöperaties. Dat zijn bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden waar mensen in de buurt lid van kunnen worden. Potjer: “Met een coöperatie kunnen inwoners die niet eigen geen dak hebben bijvoorbeeld omdat ze huren, toch samen eigenaar worden van zonnepanelen. Wij vinden dit belangrijk omdat we inwoners maximaal op een positieve manier willen betrekken bij de energietransitie en mogelijkheden bieden om mee te doen. Daarom ondersteunt deze regeling op de match tussen coöperaties en daken”.


Brede inzet voor zonne-energie

De regeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ maakt deel uit van een brede inzet voor zonne-energie . Naast deze regeling werkt de provincie ook aan de ontwikkeling van kennis, voorlichting, financieel instrumentarium en innovaties.

Meer berichten