Logo leiderdorpsweekblad.nl
In het Leiderdorpse deel van de polder zijn de voet- en fietspaden gesloten in het broedseizoen. | Foto: J.P. Kranenburg
In het Leiderdorpse deel van de polder zijn de voet- en fietspaden gesloten in het broedseizoen. | Foto: J.P. Kranenburg (Foto: J.P.Kranenburg)

Samen aan de slag om weidevogels te ontzien

  Duurzaam & Groen

Nog voor de start van het broedseizoen, op 15 maart, moet er een weidevogelconvenant liggen voor de Leiderdorpse Boterhuispolder. Dat meldde het college van burgemeester en wethouders vorige week aan de gemeenteraad.

Doel van het convenant is "dat alle ondertekenende partijen zich binnen hun eigen mogelijkheden actief inzetten voor het behoud van de weidevogels in de Boterhuispolder. Samen willen wij de achteruitgang van de weidevogels stoppen en liefst omzetten naar groei", aldus B en W.

Het convenant is een uitvloeisel van een motie van de Lokale Partij Leiderdorp die in april vorig jaar unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad. In die motie werd het college opgeroepen maatregelen te nemen tegen maaien in het broedseizoen in het Leiderdorpse deel van de Boterhuispolder.

Die motie riep toen stevige weerstand op van enkele agrariërs uit de polder en van het agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver. Zij voelden zich geschoffeerd omdat de raad het maaibeleid van de boeren als reden noemde voor de achteruitgang van het aantal weidevogels. Juist in de Boterhuispolder doen al heel veel boeren mee aan weidevogelbescherming, stelde De Groene Klaver toen. Als specifieke bedreigingen voor het broedsucces van grutto's, kieviten, tureluurs en scholeksters in de polder noemde het bestuur van de vereniging "de toename van verwilderde katten en kraaiachtigen en verstoring door recreanten".

Het college meldt nu dat er overleg is geweest met diverse betrokken partijen en dat er goede gesprekken zijn geweest met vertegenwoordigers van De Groene Klaver. "Wij zijn tot de conclusie gekomen dat niet alleen de agrariërs iets moeten doen of juist laten voor de weidevogels maar wij, als gemeente en als Leiderdorpers, ook."

Op de actielijst staat onder meer een broedvogelinventarisatie in de Boterhuispolder. Die zou elke vijf jaar herhaald moeten worden. In nieuwe pachtcontracten voor percelen die eigendom zijn van de gemeente, wordt opgenomen dat de pachter pas gaat maaien als de kuikens uitgevlogen zijn. Ook mag de weidegrond niet intensief gebruikt worden.

Het is de bedoeling dat het convenant voor de start van het broedseizoen 2020, dus voor 15 maart, ondertekend wordt. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst met alle agrariërs en pachters uit de Boterhuispolder.

Vervolgens wil het college kijken of een dergelijk convenant ook geregeld kan worden voor de Doehofpolder en de Achthovenerpolder.

Meer berichten