De Hogewoerdsebinnenpoort, gebouwd in 1669 en afgebroken in 1876, geprojecteerd in de huidige Hogewoerd op de plek waar hij ooit stond. | Beeld: Sjoep de Jong
De Hogewoerdsebinnenpoort, gebouwd in 1669 en afgebroken in 1876, geprojecteerd in de huidige Hogewoerd op de plek waar hij ooit stond. | Beeld: Sjoep de Jong Foto: Sjoep de Jong

Oud Leiden wil stadspoorten van toen weer zichtbaar maken

Cultuur

De Historische Vereniging Oud Leiden wil een project starten om de oude, inmiddels verdwenen stadspoorten van Leiden opnieuw zichtbaar en beleefbaar te maken en zoekt geïnteresseerden die hierbij kunnen helpen.

Leiden had halverwege de negentiende eeuw nog vele stadspoorten maar slechts twee overleefden de sloophamer: de Zijlpoort en de Morspoort. Voorzitter Jan-Jaap de Haan van Oud Leiden is ervan overtuigd dat veel Leidenaren de poorten missen of er op zijn minst nieuwsgierig naar zijn.  ”Als je kunt zien waar de Stadspoorten stonden en hoe ze eruit zagen, zou dat een fantastische aanvulling op het Singelpark en de Binnenstad zijn.”

 

App

Oud Leiden wil de poorten op twee manieren terug brengen: door op de locaties waar ze zich bevonden de fundamenten zichtbaar te maken in de bestrating en met behulp van virtual reality. Bij die laatste methode projecteert een app de stadspoort op de juiste plek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de foto’s van Jan Goedeljee. Hij fotografeerde rond 1860 een groot aantal van de poorten, die vlak daarna gesloopt zouden worden. Vandaar het motto van het project: ‘gelukkig hebben we de foto’s nog’. Daarnaast zijn er tekeningen en zijn de poorten ingemeten. Ook is er in het verleden archeologisch onderzoek gedaan naar een aantal poorten.

Om het project goed van de grond te krijgen, wil Oud Leiden in gesprek gaan met de stad, aldus De Haan. “Met stadspartners, fondsen en Leidenaars, maar we zoeken ook deskundigen die hieraan kunnen en willen bijdragen.”

Belangstellenden en mensen die de technische kennis hebben om te helpen bij het project wordt gevraagd zich te melden via info@oudleiden.nl.

Uit de krant