Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Cultuurcoach Anne-Pauline van der A met Bob Reidsma (midden) en Emil Broesterhuizen van het Cultuurplatform Leiderdorp.</p>

Cultuurcoach Anne-Pauline van der A met Bob Reidsma (midden) en Emil Broesterhuizen van het Cultuurplatform Leiderdorp.

(Foto: Corrie van der Laan)

Cultuurcoach aan de slag met en voor cultuuraanbieders

  Cultuur

Er wordt in Leiderdorp best veel georganiseerd op cultureel gebied. Maar culturele clubs hebben vaak moeite om wat ze doen goed voor het voetlicht te krijgen. Bovendien ontbreekt het aan onderlinge afstemming en samenwerking. Sinds een kleine twee maanden heeft de gemeente voor twee dagen per week een cultuurcoach, Anne-Pauline van der A, die daar verandering in moet brengen. Ideeën heeft ze volop en ze wil contact leggen met zoveel mogelijk mensen die zich in Leiderdorp bezig houden met kunst & cultuur. “Laten we een kop koffie doen”, nodigt ze uit.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Van der A is aangesteld om de cultuur in Leiderdorp een blijvende opkikker te geven. “Mijn taak is de zichtbaarheid van cultuuraanbieders vergroten, verbinding tussen verschillende aanbieders te bevorderen, het contact met de inwoners te verbeteren en de lijntjes naar de gemeente korter te maken”, zo vat ze samen.


Cultuurplatform

Daarbij werkt ze graag samen met het onlangs opgerichte Cultuurplatform Leiderdorp, een initiatief van de voorzitters van de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU), de Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en het Leiderdorps Museum. Ook zij willen de ‘eilandjes’ die de verschillende lokale cultuurclubs nu zijn, met elkaar verbinden. “Het zijn allemaal kleine clubs die ontzettend hun best doen maar iedereen zit teveel in zijn eigen bubbel”, zegt LVU voorzitter Emil Broesterhuizen daarover. “Als we een grotere rol willen voor cultuur in Leiderdorp, en ervoor willen zorgen dat cultuur hoger op de gemeentelijke agenda komt te staan, zullen we echt samen moeten optrekken.“


Samenwerkingsverbanden

Natuurlijk, in het verleden zijn er best samenwerkingsverbanden geweest die het nodige succes hadden. Zo was er een aantal jaar een gezamenlijk seizoensopening van culturele, educatieve en sociaal-maatschappelijke organisaties in De Sterrentuin. En veel Leiderdorpers zullen zich nog de Kerstafette herinneren, een vierdaags evenement dat van 2016 tot en met 2019 halverwege december werd georganiseerd door een brede coalitie van organisaties. Maar het kan en moet allemaal soepeler en vanzelfsprekender.


Behoefte

Dit jaar wil Van der A gebruiken om te kijken waar de Leiderdorpse culturele sector behoefte aan heeft en hoe de verschillende organisaties elkaar kunnen versterken. Maar zeker ook om uit te zoeken waar de Leiderdorpse bevolking behoefte aan heeft als het gaat om cultuur. “Ik wil bijvoorbeeld meer aanbod voor jongeren. Het is de bedoeling dat we het komende jaar verschillende dingen gaan uitproberen; wat werkt en wat werkt niet.” Ze trekt hierbij op met het Cultuurplatform Leiderdorp. Gezamenlijk roepen ze zowel cultuuraanbieders als cultuurliefhebbers op om zoveel mogelijk input te geven. “Alle ideeën zijn welkom.”

Voor iedereen die iets wil organiseren op cultureel gebied maar zit aan te hikken tegen de praktische uitvoering heeft Van der A een prettige boodschap: “Je hoeft het niet helemaal zelf te doen, we kunnen het samen oppakken en er is zelfs wat budget voor activiteiten. Laten we een kop koffie doen en het bespreken.” 

Contact opnemen met Anne-Pauline van der A kan via e-mail cultuurcoachleiderdorp@gmail.com.

Het Cultuurplatform Leiderdorp is te bereiken via e-mail cultuurplatformleiderdorp@gmail.com.

Meer berichten