Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>V.l.n.r. Ren&eacute; de Vries (Stichting MOL), Emiel Broesterhuizen (LVU) en Bob Reidsma ILeiderdorps Museum) hebben het initiatief genomen voor het opzetten van het Cultuurplatform Leiderdorp.</p>

V.l.n.r. René de Vries (Stichting MOL), Emiel Broesterhuizen (LVU) en Bob Reidsma ILeiderdorps Museum) hebben het initiatief genomen voor het opzetten van het Cultuurplatform Leiderdorp.

(Foto: Corrie van der Laan)

Samen sterker met het Cultuurplatform Leiderdorp

  Cultuur

“Bij ons leeft het gevoel dat in Leiderdorp op cultureel gebied heel veel te winnen is als we beter samenwerken en met één stem spreken richting de gemeente.”

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Aan het woord is Emil Broesterhuizen, voorzitter van de Volksuniversiteit Leiderdorp. Samen met Bob Reidsma, voorzitter van de Stichting Leiderdorps Museum, en René de Vries, bestuursvoorzitter van Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp, heeft hij het initiatief genomen voor het opzetten van het Cultuurplatform Leiderdorp. Alle organisaties binnen de gemeente die zich bezig houden met cultuur, dat zijn er rond de veertig, kunnen zich bij het platform aansluiten. Gezamenlijk is het makkelijker om het belang van kunst en cultuur te benadrukken bij het gemeentebestuur en de lokale politiek, is de overtuiging van de initiatiefnemers. Ook kunnen de verschillende organisaties elkaar versterkten door het uitwisselen van informatie en samen te werken waar dat meerwaarde heeft. Zoals op gebied van PR, gebruik van accommodaties en vrijwilligersbeleid. “Leiderdorp is rijk aan culturele eilandjes. Daar willen we een prachtige archipel van maken”, zo verwoordt Bob Reidsma het.


Cultuurcoach

Het is niet de eerste keer dat getracht wordt om de Leiderdorpse culturele organisaties onder één paraplu te krijgen. Een jaar of acht geleden werd op initiatief van de gemeente het Cultuurnetwerk opgezet. Maar dat is de laatste jaren verwaterd. Dat Broesterhuizen, Reidsma en De Vries juist nu een nieuwe poging wagen, is geen toeval. Per 1 september dit jaar krijgt Leiderdorp een cultuurcoach. Er is inmiddels een zeer ervaren dame gevonden die de functie van 16 uur per week gaat invullen, weten de heren. Zij moet meer verbinding gaan brengen tussen de verschillende Leiderdorpse culturele organisaties en instellingen, aanjager zijn voor nieuwe culturele activiteiten en daar de nodige fondsen voor werven, het culturele aanbod in de gemeente beter voor het voetlicht brengen en de cultuureducatie op scholen nieuw leven inblazen, zo staat in de functiebeschrijving. “Als Cultuurplatform willen we een gesprekspartner zijn voor de cultuurcoach”, zegt René de Vries. “Dat maakt het makkelijker voor haar om activiteiten te organiseren en coördineren.”  


Voetlicht

Daarbij is het belangrijk, benadrukt Broesterhuizen, dat de culturele clubs en organisaties niet gaan zitten wachten tot de cultuurcoach de regie pakt maar ook zelf initiatieven ontplooien. “We moeten meer voor het voetlicht treden, laten weten wie we zijn en wat we doen.” 

Reidsma heeft daar wel ideeën over. “Er zijn heel veel koren in Leiderdorp. Je zou bijvoorbeeld een korenfestival kunnen organiseren. Je kan ook denken aan gezamenlijke activiteiten zoals de Dag van het Park die voorheen werd georganiseerd door het Milieu Educatief Centrum. En we kunnen ons er samen hard voor maken dat de muziektent in de Houtkamp, waar al jaren sprake van is, er eindelijk komt. De cultuurcoach kan dan helpen met de projectfinanciering.”


Onafhankelijk

Het Cultuurplatform moet een vooral praktisch gericht samenwerkingsverband worden, zonder juridische structuur, benadrukken de initiatiefnemers. Alle deelnemende organisaties blijven helemaal onafhankelijk en zijn alleen gebonden aan uit- en afspraken van het platform als ze daar zelf mee ingestemd hebben. Reidsma: “Binnen het platform willen we vooral kijken hoe we elkaar kunnen helpen en wat we voor elkaar kunnen betekenen.”


Comité

Het platform zal geleid worden door een klein comité waarbij Emil Broesterhuizen voorlopig zal optreden als voorzitter en René de Vries als secretaris. Bob Reidsma verzorgt de PR. Het is de bedoeling dat er nog twee comitéleden bij komen uit andere culturele organisaties. Het Cultuurplatform hoopt in september een eerste bijeenkomst met zoveel mogelijk culturele clubs in de gemeente te kunnen organiseren. “Theater Toverlei, de Kunstkring Leiderdorp, Stichting Kunst in de Heemtuin en het Filmhuis Leiderdorp denken al met ons mee, maar we hopen dat er nog veel meer organisaties bijkomen”, zegt Broesterhuizen.

Voor meer informatie over het Cultuurplatform: bel of mail Bob Reidsma via 06 83334848 of b.y.reidsma@hccnet.nl.

Meer berichten