Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: Esta Hoogervorst

Terugblik op dertig jaarStichting Leiderdorps Museum

  Cultuur

Op 10 januari 1989 werd op het kantoor van notaris Kocken de akte van oprichting getekend van de 'Stichting Oudheidkamer Leiderdorp'.

Dit gebeurde op verzoek van de voorzitter en secretaris van de Vereniging Kunstkring Leiderdorp. De Oudheidkamer Leiderdorp startte met G. Mul als voorzitter en E. ten Hooven als secretaris. De prille Oudheidkamer was gevestigd op de zolder van café-restaurant De Hollandse Tuyn, die door de vrijwilligers geschikt was gemaakt als tentoonstellingsruimte. Op de zolder konden nu onder meer de privé- en de gemeentelijke historische collectie van de toenmalige gemeentesecretaris Hobo, die tot dan toe lagen opgeslagen in de kelder van het gemeentehuis, en andere verzamelingen worden tentoongesteld. In december 1989 werd al aangekondigd, dat de Oudheidkamer moest verhuizen en dat er een nieuw onderkomen moest worden gezocht. Uiteindelijk kwam er ruimte vrij in het schoolgebouw van de Engelendaalschool, die opgeheven was. Het gebouw kreeg de naam 'De Kameleon' omdat er meerdere verenigingen in gehuisvest waren. De nieuwe Oudheidkamer werd op 3 juni 1994 geopend met de tentoonstelling '50 jaar bevrijding'.

In mei 1998 was J. Fisser voorzitter en E ten Hooven secretaris. Er waren exposities over 'Landelijk leven', 'Potterijen' en 'Verto'. In juni 2001 wordt J. Fisser opgevolgd door T. de Bruin en nam H. Zilverentant het secretariaat voor zijn rekening. Toen De Kameleon werd afgebroken in verband met de geplande bouw van de Kastanjelaanschool, moest de Oudheidkamer weer verhuizen. Op 18 november 2002 vestigde de Oudheidkamer zich in gebouw"Doesmeer aan de Hoogmadeseweg. De eerste tentoonstelling die daar werd georganiseerd, was: 'Het oudste Leiderdorp ligt onder je voeten' daarnaast 'Freek van Leeuwen' en 'Klooster Engelendaal' In 2006 volgde een bestuurswisseling: J. Gerrese werd voorzitter en A. ten Dam secretaris. Op 21 januari van dat jaar 2006 werd de naam 'Oudheidkamer Leiderdorp' gewijzigd in 'Stichting Leiderdorps Museum'. In deze periode verwierf het museum het predicaat 'Geregistreerd Museum'. Een van de tentoonstellingen die in die tijd werd georganiseerd, was 'Verdwenen Kastelen'. En dan volgt in 2009 alweer een verhuizing. Dit keer naar De Sterrentuin aan de Van Diepeningelaan 110. De oplevering van de ruimte had heel wat voeten in aarde, vooral ten aanzien van de klimaatbeheersing. Bij de opening werd de vaste tentoonstelling 'Weet waar je woont' ingericht, een tentoonstelling over de geschiedenis van Leiderdorp. Daarnaast waren er de tijdelijke tentoonstellingen 'Hoofd boven water'(op de foto hieronder de opening door hoogheemraad Pieter Hellinga), 'Roelandse verhuist' en 'Scheepswerf Boot'. Het secretariaat werd in 2011 overgenomen door M. Dop en in 2017 volgde B. Reidsma J.Gerrese op als voorzitter.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de collectie van het museum te digitaliseren. De Stichting Leiderdorps Museum organiseert in 2019 in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam de tentoonstelling 'Nieuw licht op Leython'.

Tekst: Art Tuit

Meer berichten