De dagkoekoeksbloem.
De dagkoekoeksbloem. Foto: Jasper Klapwijk

Koekoeksbloemen

Column Pareltjes van de Heemtuin

Als de koekoek weer in het land is, beginnen de eerste koekoeksbloemen te bloeien. In de Heemtuin bloeien de koekoeksbloemen op verschillende plekken nu massaal. Hoewel ze wat op elkaar lijken, groeien er twee verschillende soorten in de Heemtuin, ieder met een eigen groeiplek.


Dagkoekoeksbloem

De meeste algemene is de dagkoekoeksbloem, een soort die veel groeit langs bosranden, in lichte bossen en op storingsplekken zoals hakhout. Na het knotten van wilgen kunnen koekoeksbloemen soms in grote getalen opkomen en voor kleurrijke plaatjes zorgen. De eerste bloemen verschijnen vaak al in april, waarna de bloei doorgaat en met september.


Echte koekoeksbloem

De echte koekoeksbloem stelt meer eisen aan de groeiplaats, ze geeft de voorkeur aan een natte en zonnige groeiplek. De bloei begint in mei gaat door tot en met juli. Vroeger was de echte koekoeksbloem algemeen in natte hooilanden, maar overbemesting heeft er voor gezorgd dat de plant daar inmiddels zeldzaam is. Gelukkig groeit de plant tegenwoordig nog volop in bermen en langs slootkanten.

Door de lange bloeitijd zijn beide soorten belangrijke voedselplanten voor veel insecten. Daarnaast zijn het waardplanten voor meerdere soorten nachtvlinders. Beide soorten zijn dus ecologisch waardevol, en door de mooie verschijning ook een aanrader voor in te siertuin!

De Leiderdorpse heemtuin is een halve eeuw geleden aangelegd als onderdeel van park De Houtkamp. Het is zonder twijfel één van de mooiste heemtuinen in het land, met een breed scala aan landschapstypen, ieder met zijn eigen plantensoorten. Een wandeling door de heemtuin is voor iedereen een aanrader, maar hoe meer je weet over alles wat er groeit en bloeit, hoe leuker het wordt. Daarom belicht heemtuinbeheerder Jasper Klapwijk in deze rubriek steeds een ander pareltje van de heemtuin.

De echte koekoeksbloem.

Uit de krant