Logo leiderdorpsweekblad.nl
Impressie van de Munnikkenpolder met windmolens aan de rand. | Foto: Ada van der Aar, bewerking foto: Robin Ossewaarde
Impressie van de Munnikkenpolder met windmolens aan de rand. | Foto: Ada van der Aar, bewerking foto: Robin Ossewaarde (Foto: Ada van der Aar)
Leiderdorp Natuurlijk

Bescherm de Munnikkenpolder

  Column

ZES ACTIEVE GIDSEN VAN NATUURORGANISATIE IVN VOLGEN HET PLANTEN- EN DIERENLEVEN IN LEIDERDORP. OM DE WEEK SCHRIJVEN ZIJ IN DEZE RUBRIEK OVER HUN BEVINDINGEN.

Sinds mei 2016 mogen we de Munnikkenpolder in. Gezien de drukte in de polder zijn de meeste bezoekers met vast met mij eens: HET IS HIER GEWELDIG!

Bij oplevering leek de polder een leeg, stenig terrein met twee prachtige molens, plassen en sloten. Leeg? Nee, niet helemaal, er liepen al vogels. Zelfs een bedreigde soort: kleine plevieren. Maar dit vogeltje, herkenbaar aan de gele oogring, werd bijna verjaagd. Het terrein moest geëgaliseerd worden, broedseizoen of niet. Een aantal nesten ging verloren, waardoor het duidelijk werd: deze natuur moet beschermd worden.

In het vroege voor- en najaar slaapt hier het grootste aantal wulpen van Nederland. Net als onze nationale vogel de grutto en tureluurs, kieviten, kemphanen en scholesters. Ze komen er allemaal ‘opvetten’, uitrusten en slapen. Kluten, eenden, zwanen, ganzen, lepelaars, visdiefjes, torenvalken, boeren-, gier- en oeverzwaluwen, spreeuwen, rietgorzen, kleine karekieten, rietzangers, blauwborsten, (bos)rietzangers en zelfs de bedreigde grote karekiet zijn er te horen en te zien. Langs de A4 zingt de winterkoning keihard, de bloeiende wilgen worden door tientallen hommels bezocht. Zoveel leven, zoveel soorten.

Dit alles wordt bedreigd omdat de gemeenteraad meent zijn verantwoordelijkheid te moeten nemen voor windturbines ten koste van de Munnikkenpolder. Het CDA-Amendement waarin gesteld werd dat de Munnikkenpolder geen plek is voor windturbines, haalde het niet. GroenLinks stelde zelfs voor om de polder te verplaatsen! Met windturbines midden in de polder zijn vogels en bezoekers zijn kansloos. Dan langs de A4? Dat is een valse voorstelling van zaken, daar liggen gasleidingen.

Er zijn andere oplossingen: plaats op alle daken van flats en bedrijven zonnepanelen, zet meer geluidsschermen met zonnepanelen langs de A4. Dit kost wat en het levert minder energie op, maar in mijn optiek is dít verantwoordelijkheid nemen: voor de natuur, voor ons als bewoners en voor onze kinderen. We wonen in het dichtst bevolkte deel van Nederland. Er is hier met instemming van de overheid werk-, woon-, en studiegelegenheid gecreëerd. Dan past het niet om bewoners op te zadelen met windturbines.

Maar is er hoop! Vorige week heeft het provinciebestuur nieuwe plekken voor windturbines in het Groene Hart afgewezen. Ook de voorzitter van het uitvoeringsoverleg elektriciteit, Jan-Jacob van Dijk, biedt hoop. Hij toonde zich blij verrast met de uitkomst van de RES (Regionale Energiestrategie, het document waarin per regio afspraken staan over de opwekking van duurzame energie). De gezamenlijke plannen leverden meer energie op dan gevraagd!

Is er dan toch hoop voor de natuur, de vogels en de mens in de Munnikkenpolder? Zo niet, laten we dit dan gebeuren?

Tekst: Maddy van Holland

Meer berichten