Logo leiderdorpsweekblad.nl
Turkse tortels vinden we op bijna alle telpunten.
Turkse tortels vinden we op bijna alle telpunten.
Leiderdorp Natuurlijk

Tellen voor MUS!

  Column

Het is 6.45 uur. We staan in de ochtendschemer op ons eerste telpunt, de fietsen tegen een lantaarnpaal tussen het Alrijne en de snelweg, verrekijker om de nek, potlood en checklijst bij de hand, mobiel als stopwatch in de jaszak. We zijn er helemaal klaar voor.

Voor het elfde jaar alweer tel ik vogels in Leiderdorp, op steeds dezelfde twaalf punten in de wijken Voorhof, Binnenhof, Buitenhof en de Bloemerd. Dit voor een project in de bebouwde omgeving van Sovon Vogelonderzoek Nederland, het Meetnet Urbane Soorten, toepasselijk afgekort tot MUS.

Veranderingen

Als je elk jaar op dezelfde plekken de vogels inventariseert, zie je ook de veranderingen. Halsbandparkieten, zeer zeldzaam in de beginjaren, vliegen nu op bijna elk telpunt over. Er zat de eerste jaren altijd een grote groep huismussen te tjilpen bij de molen langs de Dwarswatering. Een volgend jaar waren ze opeens weg. Waarom? Wel, aanvankelijk stond er een dichte struik in het gemeentegras naast de vijver, maar die struik is verwijderd. Huismussen kunnen niet zonder hun gezellige thee- en kibbelkransjes in zulke struiken en willen hier dus niet meer wonen. Ze zijn verhuisd! Gelukkig is er hoop: dit jaar tellen we er weer op z'n minst negen, ruziënd in wat kleine struiken in een particuliere tuin.

21 vogels in 5 minuten

Op ditzelfde punt noteren we ook 1 aalscholver, zijn uitgespreide vleugels drogend; een paar knobbelzwanen dat hier al jaren nestelt; 2 meerkoeten met ongetwijfeld dezelfde bedoeling; we herkennen 1 heggenmus en 1 koolmees aan hun liedjes; we tellen 2 pimpelmezen, 1 spreeuw, en 1 Turkse tortel. 9 verschillende soorten, 21 vogels totaal in vijf minuten! En dat in de bebouwde omgeving! Maar wel met veel groen, én water.

Hoge en lage scores

Niet elke wijk in ons telgebied scoort zo goed. Op bijvoorbeeld de pas heringerichte Muzenlaan tellen we maar 6 soorten en 9 vogels totaal. Ongeveer eenzelfde score halen we op de eerste twee telpunten, vlak naast de A4: beide leveren 6 soorten op, en totaal respectievelijk 6 en 9 vogels. Maar dan beide telpunten in de Bloemerd. In 2 maal 5 minuten noteren we 28 vogels en 11 verschillende soorten!

Twee uur later komen we thuis met totaal 31 verschillende soorten: aalscholver, boomkruiper, ekster, gaai, groenling, halsbandparkiet, heggenmus, houtduif, huismus, kauw, kleine mantel- en zilvermeeuw, knobbelzwaan, kool- en pimpelmees, krakeend, kuifeend, meerkoet, merel, soepeend, spreeuw, tjiftjaf, Turkse tortel, vink, waterhoen, wilde eend, winterkoning, witte kwikstaart, zanglijster, zwartkop en zwarte kraai!

En nu koffie!

Tekst en foto: Tineke Sommeling

Meer berichten