Bloemen en knuffels als blijken van medeleven voor de nabestaanden van Nino.
Bloemen en knuffels als blijken van medeleven voor de nabestaanden van Nino. Foto: Corrie van der Laan

Verkeersmaatregelen Baanderij

Algemeen

De gemeenteraad van Leiderdorp kiest volgende week maandag waarschijnlijk voor een pakket aan verkeersmaatregelen op De Baanderij. Aanleiding is het ongeluk waarbij de 12-jarige Nino op 10 maart vorig jaar om het leven kwam. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een drietal scenario’s naar de gemeenteraad gestuurd, met als voorkeur scenario 3. Een fors pakket aan verkeersmaatregelen op de gehele Baanderij.

Het college vraagt de raad om een principekeus te maken voor een van de alternatieven, die vervolgens verder uitgewerkt en definitief besloten zullen worden. Scenario 3 behelst een totaalpakket van maatregelen die de (fiets)veiligheid in de gehele Baanderij en de naastgelegen Vogelwijk verbeteren, zoals vrijliggende fietspaden, eenrichtingsverkeer, parkeerverbod en voorkomen van sluipverkeer. De doorlooptijd van de plannen is 9 tot 12 maanden. Mits er geen problemen zich voordoen.

De scenario’s volgen op een onderzoek van bureau Sweco, dat een aantal aanbevelingen doet voor de verkeersveiligheid op de Rietschans en de Touwbaan, zoals het verbreden van de fietspaden, het weghalen van obstakels en het realiseren van een overrijdbare druppel. Het college gaat een stap verder, en wil gelijk de rest van de Baanderij aanpakken.

Scenario 2 en 30 km/u

De VVD is nog niet overtuigd van scenario 3. De partij laat bij monde van Frank van Noort weten scenario 2 effectiever te vinden. En ook meer in lijn met de vraag vanuit de gemeenteraad; het aanpakken van de Rietschans en Touwbaan. En niet verkeersaanpassingen op de gehele Baanderij. De wethouder liet weten de keuze van de raad te accepteren. Een meerderheid lijkt echter voor scenario 3 te kiezen, zoals het college wil.

De ChristenUnie-SGP ziet het liefst een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Om technische redenen lijkt dat niet te kunnen, maar de ChristenUnie-SGP meent van wel. De wethouder komt daar nog op terug, maar gaat eerst advies inwinnen bij Sweco. De gemeenteraad gaat volgende week naar verwachting akkoord met het voorstel.

Gemeente sorteert voor op grond Rietschans en Touwbaan

De gemeente Leiderdorp heeft tegelijkertijd met het behandelen van de herinrichting van de Rietschans en Touwbaan ondernemers in het gebied die gemeentegrond in gebruik hebben, aangeschreven. De gemeente gaat, als dat nodig is voor de herinrichting, gemeentegrond gebruikt door ondernemers, weer invorderen voor eigen gebruik.

Wethouder Gebke van Gaal over deze stap van de gemeente: “Het zal voor sommige ondernemers mogelijk even schrikken zijn. Ik denk dat geen ondernemer aan deze wegen tegen het verbeteren van de verkeersveiligheid zal zijn. Waar er ruimte blijft voor het gebruiken van de gemeentegrond willen wij nieuwe overeenkomsten aangaan. Daarmee gaan we het gebruik uniform en transparant regelen.” Het gebruik van gemeentegrond vindt nu veelal plaats op basis van mondelinge of stilzwijgende afspraken, zonder dat daaraan een raadsbesluit ten grondslag ligt. Dat is vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt onwenselijk en is ook niet toegestaan, zo redeneert de gemeente. Leiderdorp wil eventueel gebruik van gemeentegronden aan de Rietschans/Touwbaan formaliseren. Zodra duidelijk is hoe de herinrichting van Rietschans/Touwbaan er zal gaan uitzien, ontvangen ondernemers die het betreft een formele opzeggingsbrief voor het gebruik van de gemeentegrond. ‘De gemeente zal daarbij een redelijke opzegtermijn hanteren. Indien in de nieuwe inrichting nog ruimte is voor het gebruik van gemeentegrond ontvangt u een voorstel.’

Uit de krant