Afbeelding

Plannen voor knarrenhof aan Ruigekade

Algemeen

Een groep ouderen wil een knarrenhof realiseren op het perceel Ruigekade 2 in Leiderdorp. Een knarrenhof is een woonvorm waarbij meerdere huishoudens elkaar helpen en voor elkaar zorgen, zonder privacy of onafhankelijkheid te verliezen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een positief advies gegeven over het plan, dat op 26 februari wordt besproken in de gemeenteraad.

Het perceel Ruigekade 2 heeft nu een agrarische bestemming, met een bouwvlak voor een agrarisch bedrijf. Het bedrijf is enkele jaren geleden gestopt en de nieuwe eigenaren willen de monumentale bebouwing behouden en verbeteren. Daarin komen twee zelfstandige woningen en een gemeenschappelijke ruimte. Een schuur wordt omgebouwd tot garage en een grote loods wordt vervangen door een derde woning. Het hele terrein krijgt een groene inrichting, volgens een landschapsplan dat onderdeel is van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan moet worden aangepast om de knarrenhof mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er is één zienswijze ingediend, maar die is na overleg met de gemeente ingetrokken. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Ook stelt het college voor om af te zien van een exploitatieplan.

Uit de krant