De winter is de perfecte tijd voor onderhoud. | Foto: pr
De winter is de perfecte tijd voor onderhoud. | Foto: pr Foto: pr

Vruchtbare samenwerking

Algemeen

Groot onderhoud in De Bloemerd vorige week. De vrijwilligers van de Volkstuinvereniging De Bloemhof, de Stichting Schooltuinen ‘De Sterrekers’ en Manege Liethorp hebben gezamenlijk een kleine graafmachine gehuurd bij Gebr. Van der Poel BV. en de afzonderlijke organisaties hebben hun klussen goed voorbereid.

Bij de volkstuinen zijn twee volle gemeenschappelijke composthopen afgegraven. Ook zijn meerdere tuinen gereed gemaakt om straks weer te kunnen uitgeven aan nieuwe tuinders. Bij de Schooltuinen zijn er 6 drainagesleuven met voldoende afschot naar de sloot gegraven om het overtollige water af te voeren. Daarna zijn er drainageslangen in gelegd, afgedekt met een laag schelpen. De schelpen moesten met kruiwagens over de sleuven verspreid worden.

Vervolgens zijn de sleuven weer gedicht. Hierdoor kan het water op de twee natste delen van het schooltuincomplex beter worden afgevoerd. Afgelopen seizoen, inmiddels weten wij dat het een van de natste jaren was, stonden de gewassen te kwarren doordat de grond te lang nat bleef.

Voor Manege Liethorp zijn de paddocks opnieuw geprofileerd. Op de paddocks staan de paarden overdag lekker buiten. Hier bleef met de natte herfst te veel water staan. Door deze opnieuw te profileren kan het overtollige water eenvoudiger worden afgevoerd. Dit is een prima tussenoplossing, want met het groot onderhoud staat ook hier drainage op het programma.

In drie dagen tijd zijn er onder winterse omstandigheden werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers die keihard hebben gewerkt om voor elke organisatie de klussen te klaren. Zij doen dat geheel belangeloos en in hun eigen vrije tijd; soms werd er zelfs een verlofdag voor opgenomen.

Uit de krant