Afbeelding
Foto: pr

Fietsparkeervoorzieningen geborgd bij nieuwbouw

Algemeen

Bij nieuwbouw moeten projectontwikkelaars zich gaan houden aan een minimaal aantal fietsparkeerplekken en een bepaalde kwaliteit fietsparkeerplekken. Dat gaat het college van burgemeester en wethouders opnemen in Nota van Uitgangspunten voor nieuwbouw. De eis komt voort uit een voorstel dat de gemeenteraad al in 2020 aannam.

In dat unaniem aangenomen voorstel wil de gemeenteraad naast parkeernormen voor auto’s ook parkeernormen voor fietsen vaststellen. In het Bouwbesluit staat al in welke situatie er stallingsruimte voor de fiets aanwezig moet zijn en hoe dit minimaal vormgegeven moet worden. Echter, over het aantal fietsparkeervoorzieningen en de kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen wordt slechts beperkt invulling gegeven.

Daarom gaat het college aanvullende voorwaarden vaststellen in de Nota’s van Uitganspunten voor nieuwbouw. ‘Uitgangspunten hiervoor baseren we op landelijke richtlijnen en kencijfers van het kenniscentrum CROW-Fietsberaad. Deze richtlijnen geven onder andere richting aan maatvoering en anti-diefstal maatregelen voor fietsparkeervoorzieningen.’

De gemeente gaat ook kijken naar de locatie en de functie en het fietsgebruik in een gemeente. ‘Op deze wijze komen we tegemoet aan uw wensen vanuit de motie om voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen op te nemen in de besluitstukken die we aan uw raad voorleggen.’

De ervaring die de gemeente hiermee opdoet, kan ze later in nieuw beleid omzetten.

Uit de krant