Afbeelding
Foto: Rijnland

Waterschapsbelasting met 15 procent omhoog

Algemeen

Het Hoogheemraadschap van Rijnland verhoogt de waterschapsbelasting met 15 procent in 2024. Dat komt omdat het waterschap meer geld kwijt is door klimaatverandering en rente- en prijsstijgingen. ‘Droge voeten en voldoende schoon water zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Niets doen is geen optie.’

Hoogheemraad Jan de Vries legt uit: ‘De kosten afschuiven op toekomstige generaties past niet bij daadkrachtig financieel beleid. Dat betekent dat deze bestuursperiode de tarieven onvermijdelijk stijgen, ook vanwege de renteontwikkeling en de sterk gestegen kosten. Dat vinden we verantwoord gelet op de uitdagingen waar we in Rijnland voor staan.’

De opgelopen jaren was de stijging beperkt. Dat kwam mede door de inzet van reserves. Die reserves raken uitgeput, en daardoor zijn meer inkomsten nodig.

Rijnland investeert in de versterking van kades en in projecten die ervoor zorgen dat het gebied beter bestand is tegen weersinvloeden. Ook wordt geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw van waterzuiveringsinstallaties, in duurzame energie en maatregelen die de waterkwaliteit én de biodiversiteit verbeteren. Naast investeren in grote projecten, voert Rijnland ook de dagelijkse taken uit, zoals bijvoorbeeld het beheren van het waterpeil, het zuiveren van afvalwater en het schonen van sloten.


Uit de krant