Bloemen en knuffels als blijken van medeleven voor de nabestaanden van Nino.
Bloemen en knuffels als blijken van medeleven voor de nabestaanden van Nino. Foto: Corrie van der Laan

Onderzoek naar verkeersveiligheid

Algemeen

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp (RKC) gevraagd om onderzoek te doen naar de meldingen rondom verkeersveiligheid. De aanleiding hiervoor is het noodlottige ongeval op 10 maart 2023 op de kruising Touwbaan met de Rietschans, waarbij de twaalfjarige Nino om het leven kwam.

De gemeenteraad heeft aan de RKC gevraagd om te onderzoeken of de meldingen rondom verkeersveiligheid op de juiste manier worden geclassificeerd en verwerkt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de centrale onderzoeksvraag: ‘Hoe en binnen welk tijdsbestek worden binnengekomen verkeersveiligheidsmeldingen binnen de gemeente Leiderdorp afgehandeld qua acties en terugkoppeling naar melder? En is deze afhandeling in lijn met de geldende procedures?’ De RKC verwacht binnen een half jaar de uitkomsten van het onderzoek te overhandigen.

Uit de krant