Afbeelding
Foto: Carolien van Leeuwen

Kaalslag bij Pinksterbloem, maar herplant volgt

Algemeen

14 bomen op het terrein van de Pinksterbloem worden gekapt en 1 wordt herplant. Behoud van de bomen tussen de gesloopte appartementencomplexen is niet mogelijk. Een nieuw groenplan is opgesteld om te compenseren.

‘Wij hebben samen met onze interne en externe experts ons best gedaan om ze te behouden, maar uit verder onderzoek bleek dat het nodig is om ze te verwijderen’, zo schrijft de gemeente.

Met het nieuwe groenplan wordt het groen zowel kwantitatief als kwalitatief gecompenseerd én is veel ruimte voor de opvang van overtollig hemelwater in het kader van de klimaatadaptatie.

Als bezwaren op de omgevingsvergunning uitblijven kan de start van de werkzaamheden aanvangen in het najaar. Aan de Pinksterbloem in Leiderdorp komen 92 energiezuinige nieuwbouwwoningen. De 3 verouderde woongebouwen met 72 appartementen zijn gesloopt.

Informatiemarkt

Op 28 september wordt door Rijnhart Wonen en de gemeente een informatiemarkt voor omwonenden en belangstellenden georganiseerd. Tijdens deze informatiemarkt wordt nogmaals een toelichting gegeven op de plannen. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en de maatregelen die hiervoor worden genomen. De informatiemarkt begint om 19:30 uur en eindigt om 21:00 uur.

Uit de krant