Afbeelding
Foto: Corrie van der Laan

Rekenkamer gaat onderwijshuisvesting onderzoeken

Algemeen

De Rekenkamercommissie Leiden en Leiderdorp (RKC) gaat een onderzoek starten naar onderwijshuisvesting in Leiderdorp en Leiden. Aanleiding van het onderzoek is het feit dat er zorgen zijn over de kwaliteit van schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.

Veel gebouwen voldoen niet aan maatschappelijke verwachtingen en vaak ook niet aan wettelijke eisen. Dat terwijl onderwijshuisvesting een belangrijke post is binnen de gemeentelijke uitgaven. Zo heeft Leiderdorp alleen al dit jaar 2,13 miljoen euro voor gereserveerd.

De RKC wil – voor beide gemeenten – inzicht krijgen in de kwaliteit van de bestaande schoolgebouwen, in de ruimtebehoefte van het onderwijs in de komende jaren en hoe beide gemeenten zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van onderwijshuisvesting. Ook wil de RKC onderzoeken of de gemeenten wel genoeg geld hebben gereserveerd.

In juni/juli 2024 moet het onderzoek klaar zijn.

Uit de krant