Afbeelding

Meer contact met gemeente en afname vrijwilligers stabiliseert

Algemeen

Waar in 2021 58 procent van de inwoners contact heeft gehad met de gemeente, is dat aantal in 2023 flink gestegen naar 81 procent. Dat is één van de uitkomsten van de inwonersenquête Leiderdorp. In het voorjaar zijn 1.750 inwoners uitgenodigd voor de enquête. 567 deden daadwerkelijk mee.

De enquête bevatte vragen over wonen en voorzieningen, inzet door inwoners, duurzaamheid, mobiliteit, jeugd en welzijn, sport en bewegen, zelfredzaamheid en financiële situatie en dienstverlening van de gemeente. Het onderzoek wordt elke twee jaar gedaan.

Inzet door inwoners

Vergeleken met 2021 zijn inwoners minder vaak bereid om buurtgenoten te ondersteunen (45 procent tegenover 52 procent in 2021) en men is daarnaast sinds 2019 bij iedere meting iets minder vaak bereid om te ondersteunen bij buurtpreventie (van 35 procent in 2019 naar 29 procent in 2023).

Drie op de tien inwoners van Leiderdorp zijn actief als vrijwilliger (29 procent). Tot 2021 nam het aandeel vrijwilligers af (van 34 procent in 2015 naar 25 procent in 2021) maar in 2023 is het aandeel weer iets gestegen (29 procent). Ook goed nieuws voor sportverenigingen met vrijwilligerstekorten, Het aandeel vrijwilligers dat actief is bij een sportvereniging nam vanaf 2015 tot 2019 bij iedere meting iets afgenomen, maar ook hier is weer een toename te zien (van 25 procent in 2021 naar 29 procent in 2023.

Dienstverlening van de gemeente

Waar in 2021 58 procent van de inwoners contact heeft gehad met de gemeente, is dat aantal in 2023 flink gestegen naar 81 procent. Overigens lag in 2019 het percentage nog op 89 procent. Inwoners hebben het meest contact opgenomen voor burgerzaken (42 procent) en het minst voor vergunningen (8 procent) Waar de stijging door komt, wordt niet duidelijk.

Slechtere financiële situatie

De financiële situatie van inwoners is iets vaker verslechterd (24 procent) dan verbeterd (20 procent). In voorgaande metingen was het omgekeerde het geval. Zo was in 2021 voor 17 procent van de inwoners de situatie verbeterd en voor 13 procent verslechterd. Vergeleken met 2021 moet men dan ook vaker bezuinigen (van 13 procent in 2021 tot 18 procent in 2023).

Uit de krant