Betaald parkeren in Leiden kan leiden tot parkeeroverlast in onder meer het Zijlkwartier Leiderdorp.
Betaald parkeren in Leiden kan leiden tot parkeeroverlast in onder meer het Zijlkwartier Leiderdorp. Foto: J.P. Kranenburg

Parkeeroplossing Hofje van Holtlant en Zijlkwartier begin 2024 bekend

Algemeen

Mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem in het Hofje van Holtlant en het Zijlkwartier volgen begin 2024. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan diverse oplossingrichtingen onderzocht en met bewoners besproken.

In mei dwong de gemeenteraad af dat er geen betaald parkeren in Leiderdorp komt. De raad wil wel oplossingen zien voor de parkeeroverlast. Een onderzoek laat nu zien dat er inderdaad parkeeroverlast is in de gebieden. De parkeeroverlast in Hofje van Holtlant doet zich met name overdag voor. In het Zijlkwartier is er zowel overdag als ‘s nachts overlast.

Voor iedere wijk is een parkeerpanel gevormd met bewoners. In totaal hebben zich 25 bewoners zich aangemeld voor één van de twee panels. De bewoners laten weten dat de parkeeroverlast als zodanig ernstig wordt ervaren dat ze maatregelen willen.

Hofje van Holtlant

Voor het Hofje van Holtlant ziet het college verschillende oplossingen. Het invoeren van een parkeervergunningenstelsel, parkeerplaatsen verkopen of verpachten aan inwoners en in gesprek blijven met bedrijven en het Alrijne Ziekenhuis.

Zijlkwartier

Voor het Zijlkwartier ziet het college oplossingen in de vorm van een parkeervergunningenstelsel, parkeerplaatsen verkopen of verpachten aan inwoners of het instellen van een blauwe zone.

Parkeerbeleid

De uitkomsten van het onderzoek naar oplossingen voor het parkeerproblem, wordt gebruikt als bouwsteen voor het hernieuwde parkeerbeleid.

Uit de krant