Afbeelding
Foto: Corrie van der Laan

Energiesubsidie voor organisaties

Algemeen

De gemeente heeft de tijdelijke subsidieregeling ‘Eenmalige energiekostenbijdrage maatschappelijke organisaties’ gepubliceerd. Deze subsidieregeling is voor maatschappelijke organisaties op het gebied van sport, kunst, cultuur en recreatie. Als zij financiële problemen hebben door de hoge energiekosten, kunnen zij een aanvraag doen tot maximaal 5.000 euro.

Maatschappelijke organisaties kunnen tot 31 december dit jaar de subsidie aanvragen via de pagina ‘subsidie energiekosten’ op de website van de gemeente.

De gemeenteraad nam in november 2022 het voorstel genaamd ‘Energieke Verenigingen’ aan. Daarin vroeg de raad aan het college om in gesprek te gaan met de Leiderdorpse verenigingen. Het doel van deze gesprekken was om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de hoge (energie)kosten voor de verenigingen. Aan de hand van de resultaten van deze gesprekken is er bij de raad budget vrijgemaakt voor deze subsidieregeling.

Reactie wethouder

Wethouder Herman Romeijn: ‘Maatschappelijke organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, spelen een grote en belangrijke rol in Leiderdorp. Mensen kunnen er bijvoorbeeld sporten, zich creatief uiten of gezellig samenkomen. Leiderdorp zou Leiderdorp niet zijn zonder deze organisaties. 

Ik ben ontzettend blij dat wij met deze tijdelijke subsidie een financiële bijdrage kunnen leveren aan organisaties die het moeilijk hebben. Want dat zij moeten blijven bestaan, staat voor mij als een paal boven water.’

Uit de krant