Ze kregen allemaal een erepenning van de Bond van Oranjeverenigingen. V.l.n.r. Laila Driessen, Jacqueline Buitelaar-Borman, Arno Mentink, Hans Kruidenberg - die ook benoemd werd tot bondsridder - en Rina Cooijmans.
Ze kregen allemaal een erepenning van de Bond van Oranjeverenigingen. V.l.n.r. Laila Driessen, Jacqueline Buitelaar-Borman, Arno Mentink, Hans Kruidenberg - die ook benoemd werd tot bondsridder - en Rina Cooijmans. Foto: Corrie van der Laan

Erepenningen voor vijf bestuursleden Oranjevereniging Leiderdorp

Algemeen onderscheiding

Alles bij elkaar hebben ze zich 94 jaar ingezet als bestuurslid van de Oranjevereniging Leiderdorp (OVL), had Hans Janssen van de landelijke Bond van Oranjeverenigingen, uitgerekend. Hij kwam vorige week dinsdagavond langs op de evaluatievergadering van de OVL om erepenningen van de bond uit te reiken aan de vijf bestuursleden die dit jaar afzwaaien: Hans Kruidenberg, Jacqueline Buitelaar-Borman, Rina Cooijmans, Arno Mentink en erevoorzitter burgemeester Laila Driessen. Voor OVL-voorzitter Kruidenberg was er nog een extra onderscheiding: hij werd benoemd tot bondsridder.

Door: Corrie van der Laan

Rina Cooijmans is met een kwart eeuw het langst zittende bestuurslid. Tot haar vele taken behoorden het werven van sponsoren, het organiseren van de vredeseducatie op de Leiderdorpse basisscholen, het organiseren van de herdenking op 4 mei en het leggen van bloemen bij het Indiëmonument op 15 augustus.

Arno Mentink was zeventien jaar bestuurslid, waarvan vele jaren als vicevoorzitter. Hij was de websitebeheerder en de technische man, die als het moest zelf aan het knutselen ging. Zo maakte hij eigenhandig de drie meter hoge bevrijdingsvlam op gas.

Jacqueline Buitelaar-Borman heeft er negentien jaar opzitten in het OVL-bestuur, waarvan een groot aantal als secretaris. Zij zorgde voor de PR en maakte het jaarlijkse programmaboekje. Maar ook organiseerde ze de culturele manifestatie met optredens van jong talent in de dorpskerk op Koningsdag.

Burgemeester Laila Driessen was sinds het begin van haar ambtsperiode ook erevoorzitter. Een eretitel die zij zeer serieus nam; ze was zeer betrokken bij de OVL, gaf ondersteuning waar dat kon en was zoveel mogelijk aanwezig bij de vergaderingen.

Hans Kruidenberg, tenslotte, was 21 jaar bestuurslid van de OVL waarvan 17 jaar voorzitter. Niet alleen onderhield hij de externe contacten maar hij verzorgde ook de vergunningaanvragen en stak met veel plezier de handen uit de mouwen bij het op- en afbouwen op evenementendagen. Voordat hij toetrad tot het bestuur van de OVL was hij ook al elf jaar bestuurslid geweest van de Oranjevereniging Zoeterwoude. Als dank voor zijn lange staat van dienst heeft de Bond van Oranjeverenigingen hem benoemd tot bondsridder.

Voor de OVL is het aanstaande vertrek van zoveel ervaren bestuursleden natuurlijk een aderlating. De kar wordt vanaf half augustus getrokken door Rudo Slappendel, die de voorzittershamer overneemt van Hans Kruidenberg, Alfred Beekhuizen, Esther Baars en Vincent Polak. Burgemeester Laila Driessen blijft erevoorzitter tot haar aftreden op 7 november en verwacht dat haar opvolger het stokje overneemt. 

Maar er is zeker ruimte voor extra bestuursleden. Wie belangstelling heeft voor een bestuursfunctie in de Oranjevereniging, of wie de vereniging op een andere manier de helpende hand wil toesteken, kan contact opnemen met Hans Kruidenberg via e-mail j.kruidenberg@planet.nl.

De kersverse bondsridder Hans Kruidenberg met erepenning en certificaat.
Bestuurslid Hans Janssen van de landelijke Bond van Oranjeverenigingen overhandigt erepenning en bijbehorend certificaat aan Arno Mentink.
Jacqueline Buitelaar-Borman
Rina Cooijmans.
Burgemeester Laila Driessen en Hans Janssen van de Bond van Oranjeverenigingen.
Alle bestuursleden bij elkaar.

Uit de krant