De eerste eitjes.
De eerste eitjes. Foto: PR Groene Klaver

Eerste kievitsei in regio gevonden in Nieuwe Wetering

Algemeen Natuur Natuur

Het eerste kievitsei van dit jaar in het werkgebied van agrarisch natuurbeheer collectief De Groene Klaver is gevonden door Henric van der Krogt van de weidevogelwerkgroep in Oud Ade. Hij signaleerde het ei in Nieuwe Wetering op vrijdag 17 maart. Dat is drie dagen eerder dan vorig jaar.

In het gebied van De Groene Klaver, dat zich uitstrekt vanaf de kust tot Alphen en Zoetermeer, en vanaf de noordgrens van Zuid-Holland tot aan Den Haag, zijn vijf weidevogelwerkgroepen actief. De vrijwilligers van deze groepen zoeken en beschermen in hun eigen regio de vogellegsels. Nadat de eieren gevonden zijn, worden de GPS-coördinaten geregistreerd. Vervolgens houden de deelnemende agrariërs van het collectief rekening met de locatie van de legsels; er wordt alles aan gedaan om de broedende vogels niet te verstoren. Ook voor de kuikens die er straks uitkomen, wordt goed gezorgd door te streven naar graslandpercelen met verschillende hoogtes zodat ze altijd schuilplekken hebben.

Uit de krant