Het bloemenmonument voor Nino is op verzoek van de gemeente verplaatst naar de grasstrook naast het trottoir. Dat in verband met de veiligheid.
Het bloemenmonument voor Nino is op verzoek van de gemeente verplaatst naar de grasstrook naast het trottoir. Dat in verband met de veiligheid. Foto: PR

Moeder van verongelukte Nino: ‘Maak de Rietschans en de Touwbaan snel veiliger’

Algemeen

Haar verdriet is peilloos. Maar ergens heeft Kirsten van der Zeeuw uit Leiderdorp, de moeder van de op 10 maart overleden Nino, de kracht gevonden om zich in te zetten om anderen te behoeden voor het onheil dat haar gezin heeft getroffen. “De Rietschans en de Touwbaan moeten veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Dat is nu mijn missie.”

Door: Corrie van der Laan

De 12-jarige Nino werd die fatale vrijdagochtend op de Rietschans, nabij de kruising met de Touwbaan, aangereden door een vrachtwagen en stierf ter plekke. Het ongeluk gebeurde toen Nino naar zijn school in Leiden fietste. 

Van der Zeeuw: “De kruising van de Rietschans en de Touwbaan is een gevaarlijk punt. Ik vond het nooit een prettig idee dat Nino daar langs moest onderweg naar school. Maar de alternatieve route, over de Spanjaardsbrug, is ook onveilig. Een tijd lang heb ik hem weggebracht, tot over de kruising, maar je wilt je kind ook niet verstikken.”

Ze vertelt dat ze verschillende keren met de gemeente heeft gebeld over de onveilige verkeerssituatie. “Dan werd me verteld dat het aangepakt zou worden als de hele Baanderij op de schop gaat. En dat Nino ook de route langs de Engelendaal kon nemen. Maar een jongen van 12 gaat niet een eind omrijden, zo werkt dat niet.” Ze is boos dat de gemeente Leiderdorp niet op zijn minst geprobeerd heeft de kruising wat veiliger te maken. En ze wil dat de gemeente dat verzuim erkent. “Ik vind dat de gemeente wel degelijk schuld heeft.”


Petitie

Hoe het ongeluk precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. “Wat daar ook uit komt, het is en blijft een gevaarlijk punt waar zo snel mogelijk iets aan moet gebeuren. Er ligt zelfs een school op de hoek!”, zegt Van der Zeeuw. Zij roept iedereen op de petitie ‘Maak de Rietschans/Touwbaan in Leiderdorp veiliger’  te ondertekenen. Gisterenmiddag waren daarop bijna 2.250 steunbetuigingen binnen gekomen en Van der Zeeuw hoopt dat het er nog veel meer worden. “Nino krijg ik er niet mee terug maar hopelijk kunnen in de toekomst ongelukken voorkomen worden. Want dit mag nooit meer gebeuren.”


Leiderdorp vraagt advies over verkeerssituatie Rietschans

De gemeente Leiderdorp heeft een externe partij gevraagd om zo snel mogelijk advies te geven over eventuele maatregelen om de Rietschans en de Touwbaan veiliger te maken. Dat schrijft burgemeester Laila Driessen in een brief die op 15 maart naar de gemeenteraad is gestuurd. 

In de brief, die is geschreven naar aanleiding van het ongeluk op 10 maart waarbij de 12-jarige Nino om het leven kwam, meldt Driessen ook dat wordt nagegaan welke meldingen er bij de gemeente zijn binnengekomen over verkeerssituatie op Rietschans en de Touwbaan en hoe daarop gereageerd is. 

“Naast de verkeersmaatregelen wordt breed bezien wat er nodig is”, zo staat in de brief. “Dit doen we met partners zoals bijvoorbeeld de politie met familieagenten en lncluzio. Zij spannen zich, net als slachtofferhulp, in om passende ondersteuning te bieden aan de nabestaanden en betrokkenen. Door de korte lijnen hopen we tijdig en gepast in te kunnen spelen op de behoefte die er is.”

De gemeente is verder zeer terughoudend in haar communicaties over het ongeluk, “uit respect voor het ongelooflijke verdriet en de ontreddering van de nabestaanden”, zo schrijft Driessen.

Uit de krant