Commissaris van de Koning Jaap Smit (rechts op de foto) nam het Groene Kieskompas afgelopen woensdag officieel in gebruik.
Commissaris van de Koning Jaap Smit (rechts op de foto) nam het Groene Kieskompas afgelopen woensdag officieel in gebruik. Foto: PR

Groene Kieskompas helpt kiezers op weg

Algemeen Verkiezingen

Met een druk op de knop heeft Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, woensdagmiddag 1 februari het Groene Kieskompas (www.groenekieskompas.nl) officieel in gebruik genomen. 

Het Groene Kieskompas is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in samenwerking met Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap en IVN Natuureducatie. Het laat zien wat de standpunten van de politieke partijen zijn op onderwerpen binnen de thema’s natuur, landschap, klimaat en duurzaamheid bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. 

In de afgelopen jaren heeft de provincie een steeds grotere rol gekregen op het gebied van natuur en landschap. Met de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart bepaalt de kiezer hoe het natuur en landschapsbeleid zich de komende jaren gaat ontwikkelen in onze provincie. Jaap Smit: “Ik moedig de inwoners van Zuid-Holland van harte aan om op 15 maart te gaan stemmen en zich vooraf goed te oriënteren op de standpunten van de deelnemende partijen. Het Groene Kieskompas is daar een erg waardevol hulpmiddel”.


Belang van de provincie 

Hoewel veel mensen in beperkte mate bekend zijn met de provinciale overheid, is de uitwerking van het provinciale beleid van grote invloed op de leefomgeving zoals iedereen die dagelijks ervaart. Zo bepaalt de provincie waar grootschalige woningbouw plaats mag vinden, waar bedrijventerreinen gebouwd mogen worden en waar het open en groene landschap behouden blijft. Ook staat de provincie aan de lat voor het beschermen en versterken van natuur en is een ambitieus provinciaal natuurbeleid van cruciaal belang om de insectensterfte terug te dringen, de weidevogels te beschermen en zorg te dragen voor een robuust netwerk van aaneengesloten natuur- en recreatiegebieden. Op 15 maart bepaalt de kiezer hoe het de natuur en het landschap in Zuid-Holland de komende jaren zal vergaan.


23 stellingen

Om inwoners van Zuid-Holland, die waarde hechten aan een rijke natuur en een mooi landschap, te helpen bij het bepalen van hun stem, hebben de Zuid-Hollandse natuurorganisaties het Groene Kieskompas gemaakt. Aan de hand van 23 stellingen over natuur, landschap, klimaat en duurzaamheid worden de standpunten van de politieke partijen inzichtelijk. Helaas gaven enkele partijen aan niet mee te willen werken aan het invullen van de stellingen voor het Groene Kieskompas waardoor het voor de kiezer gissen blijft of deze politieke partijen enige ambitie hebben op het gebied van natuur en landschap. Welke partijen niet meedoen, is aangeven in het Groene Kieskompas. 

Uit de krant

Uit de krant