Vliegtuigbewegingen op een dag in augustus 2022.
Vliegtuigbewegingen op een dag in augustus 2022.

15 februari: Lijststrekkersdebat over hinder vliegverkeer

Algemeen

Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De Provincie heeft een belangrijke stem als het gaat om het verminderen van de geluidsoverlast onder de vliegroutes van en naar Schiphol.

“In het noordelijk deel van Zuid-Holland wordt door velen ernstige geluidshinder ondervonden van laag overkomend vliegverkeer van en naar Schiphol, met name wanneer gebruik wordt gemaakt van de Kaagbaan. Op een afstand van vijftien tot twintig kilometer van Schiphol vliegen veel toestellen op zevenhonderd meter en soms nog lager over. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. In onze regio gaat het vooral om landend verkeer”, vertelt een woordvoerder van de stichting Omgeving zonder Vlieghinder, die het debat samen met Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord organiseert.

Op nationaal niveau vindt een indringend debat plaats over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. “Het is goed om te weten wat de Zuid-Hollandse provinciale statenleden van dit onderwerp vinden en wat zij van plan zijn hiermee te gaan doen.”

Zaken die in dit verband aan de orde komen zijn: ‘Oorzaken en omvang van vliegtuigoverlast in het noordwestelijk deel van Zuid-Holland’, ‘schadelijke gevolgen voor de leefomgeving en gezondheid van bewoners’ en ‘verduurzaming netwerkkwaliteit en economisch perspectief van Schiphol’.

Het debat dat op 15 februari wordt georganiseerd, biedt gelegenheid te horen waar de verkiesbare statenleden voor staan. Bewoners en andere betrokken die aanwezig zijn worden ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Informatie: www.ozv.nu

15 februari – Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9 

Aanmelden: vlieghindermail@gmail.com

Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Afsluiting: 22.00 uur

Uit de krant