Het kruispunt Splinterlaan-Van der Valk Boumanweg-Zijldijk met daarachter de Spanjaardsbrug.
Het kruispunt Splinterlaan-Van der Valk Boumanweg-Zijldijk met daarachter de Spanjaardsbrug. Foto: Corrie van der Laan

Spanjaardsbrug pas in 2025 autovrij

Algemeen Verkeer

De plannen om de Spanjaardsbrug af te sluiten voor autoverkeer zijn weer een stapje verder. De gemeenten Leiden en Leiderdorp hebben vorige week afspraken over de organisatie, kostenverdeling, planning en beheer van het project vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het echte werk zal overigens pas starten in 2025.

Door: Corrie van der Laan

De Spanjaardsbrug over de rivier de Zijl verbindt de Lage Rijndijk in Leiden met de Zijldijk in Leiderdorp. Dagelijks passeren ongeveer 10.000 fietsers de brug. Aan de Leiderdorpse kant ligt pal voor de brug het kruispunt van de Zijldijk met de Splinterlaan en de Van der Valk Boumanweg. Deze kruising staat al jaren bekend als risicovol vanwege de stromen fietsers en gemotoriseerd verkeer die hier samenkomen. De gemeente Leiderdorp heeft in de zomer van 2021 extra belijning en bebording aangebracht maar dat is slechts een lapmiddel.

De gemeenten Leiden en Leiderdorp en de provincie Zuid-Holland willen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op deze plek verbeteren. Dat gebeurt door de burg af te sluiten voor autoverkeer, met uitzondering van openbaar vervoer en hulpdiensten. De wegen rond de brug, vanaf het  kruispunt Lage Rijndijk-Sumatrastraat in Leiden tot het kruispunt Zijldijk-Vlasbaan in Leiderdorp, worden dan opnieuw ingericht met meer ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en groen.

In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat Leiden projectleider en opdrachtgever voor de aannemer wordt. Leiderdorp heeft vertegenwoordigers in het projectteam en de stuurgroep. Iedere gemeente betaalt de kosten van de werkzaamheden binnen de eigen gemeentegrens. De kosten voor onderzoek en advies worden verdeeld.

Dit jaar worden bewoners en ondernemers in beide gemeenten gepolst over het schetsontwerp voor de herinrichting. Eind 2024 moeten de plannen rijp zijn voor uitvoering. Maar daarmee wordt pas begonnen als de reconstructie van het kruispunt Engelendaal-Oude Spoorbaan, in het kader van de aanleg van de Leidse Ring Noord, klaar is. Dat is waarschijnlijk begin 2025.

Uit de krant