Er zal de komende jaren in een rap tempo gebouwd moeten worden om de ambities van de 'woondeal' te halen.
Er zal de komende jaren in een rap tempo gebouwd moeten worden om de ambities van de 'woondeal' te halen. Foto: Pixabay - Jürgen Rübig

Regio moet 30.500 woningen bouwen

Algemeen Regio woningbouw

In de regio Holland Rijnland moeten tot 2030 30.500 woningen worden gebouwd. Dat staat in de ‘woondeal’ van dertien gemeenten in de groot Leidse regio, waar ook Leiderdorp deel van uitmaakt. De ambitie is hoog, maar het is de vraag hoe reëel het is.

In heel Nederland moeten er tot 2030 900.000 woningen bij komen. In de Provincie Zuid-Holland zijn dat er 235.000. Voor Holland Rijnland dus het grote aantal van 30.500 woningen. Bouwen, bouwen, bouwen lijkt de oplossing. Maar er zijn ‘kritische succesfactoren’. Als die niet goed op orde zijn, gaat het aantal niet gehaald worden. Als voorbeeld: In de provincie Zuid-Holland zijn harde plannen voor 100.00 woningen. Er zijn er echter 235.000 nodig.

Die kritische succesfactoren hebben te maken met mobiliteit, stikstof, geluidsoverlast, waterkwaliteit, nutsvoorzieningen, schaarse middelen en procedures. Verder wil het Rijk dat er meer betaalbare woningen komen. Voor wat hoort wat; het Rijk zal met geld en instrumenten over de brug moeten komen om die doelstelling realistisch te krijgen. Wethouder Gerard Mostert van Katwijk hierover: “We zijn echt afhankelijk van regels rondom stikstof. Als daar geen harde afspraken over worden gemaakt, houden plannen bij de rechter geen stand.”

In de gemeenteraden in de regio wordt de regionale woonagenda besproken. Daarin staan aanscherpingen voor woningbouw. Zo gaan gemeenten aan de slag met 65 procent betaalbare woningbouw (nu 50 procent) en 30 procent sociale woningbouw (nu 25 procent). Verder komt er extra aandacht voor spoedzoekers en urgentieregelingen.

Gemeenten in de regio kunnen tot 21 maart 2023 een zienswijze indienen op de plannen van Holland Rijnland.

Uit de krant