Medewerkers van Rijnland inspecteren de dijken regelmatig met deze droogte.
Medewerkers van Rijnland inspecteren de dijken regelmatig met deze droogte. Foto: Marja Spiering

Met kunst en vliegwerk de boel zoet houden

Algemeen Regio

Een van die gevolgen is dat zout water vanuit de Noordzee maar ook vanuit de grond zich opdringt. Dat zoute water is schadelijk voor agrarische gewassen en de natuur. Maar het kost ook meer moeite om drinkwater te maken van water waar meer zout in zit. Daarom worden sluizen zoveel mogelijk dicht gehouden en wordt zoet water van midden- naar west-Nederland aangevoerd. ‘Wij proberen al weken met kunst en vliegwerk de boel zoet te houden’, zegt Rene van der Zwan, adviseur droogte van Rijnland. “en dat blijft de komende periode ook zo.” ”De landelijke opschaling heeft bij ons nog geen effect, de situatie was al precair en blijft dat, het helpt alleen wel om de urgentie nog meer te onderstrepen. De belangrijkste prioriteit zijn onze dijken en kades; de droogte kan leiden tot scheuren of gaten en die inspecteren we regelmatig.” 

Er heerst nu officieel een watertekort in heel Nederland. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, het waterschap waar Leiderdorp onder valt, is al sinds half juli bezig met extra maatregelen om de gevolgen van de droogte zoveel mogelijk te beperken. 


Verslechtering zwemwater

Door het watertekort kan het hoogheemraadschap haar gebied niet meer spoelen omdat dan zoetwater verloren gaat. Dat heeft tot gevolg dat blauwalg toeneemt en helaas ook steeds meer zwemwaterlocaties worden afgekeurd. Wie wil gaan zwemmen in natuurwater doet er goed aan om op zwemwater.nl te kijken op welke locaties dit nog veilig kan.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant