De warmteleiding Rijswijk-Leiden is een uitbreiding van WarmtelinQ.
De warmteleiding Rijswijk-Leiden is een uitbreiding van WarmtelinQ. Foto:

Convenant ondertekend voor aanleg warmteleiding Rijswijk-Leiden

Algemeen Regio

Maandag 11 juli is het convenant Warmtetransportnet Zuid-Holland voor de regio Leiden ondertekend. Hiermee geven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie en de provincie Zuid-Holland het startsein voor de aanleg van de ondergrondse hoofdwarmtetransportleiding van Rijswijk naar de Leidse regio.

Deze leiding kan op termijn woningen, bedrijven en glastuinbouw in de Leidse regio van warmte voorzien, doordat bestaande en nieuw te ontwikkelen warmtenetten op deze leiding aangesloten kunnen worden. Het bestaande warmtenet van Vattenfall in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest  kan in de toekomst een van de afnemers van de warmte zijn.

WarmtelinQ is een ondergrondse warmtetransportleiding. De (rest)warmte die wordt getransporteerd door de warmteleiding komt vrij bij industriële processen van bedrijven uit de Rotterdamse haven en gaat nu ongebruikt de lucht of het water in. 

De warmteleiding Rijswijk-Leiden is een uitbreiding van WarmtelinQ, het warmtetransportnet dat de Rotterdamse haven zal verbinden met Den Haag. De verwachting is dat in 2025 de aanleg van de leiding start en eind 2027 de eerste warmte aan gemeenten in de Leidse regio kan worden geleverd. 

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie: “Het gebruik van restwarmte betekent forse besparing van aardgas en CO2-reductie en het helpt mensen en bedrijven op een toekomstbestendige en betaalbare manier gebouwen te verwarmen.”

Het totale project WarmtelinQ is een investering van enkele honderden miljoenen euro’s. Met het ondertekende convenant verstrekt de provincie Zuid-Holland een subsidie van 81 miljoen euro voor de uitbreiding naar de Leidse regio. Het ministerie stelt 22,5 miljoen euro extra subsidie ter beschikking voor deze uitbreiding. Gasunie heeft met deze subsidies en met het contract met Vattenfall een positieve investeringsbeslissing kunnen nemen.

Uit de krant