Een volwassen grutto met kuiken in de Munnikkenpolder.
Een volwassen grutto met kuiken in de Munnikkenpolder. Foto: Eveline ten Broek

Munnikkenpolder voor het eerst kraamkamer voor gruttokuikens

Algemeen Natuur

Het was een grote verrassing. Begin juli ontdekten de vaste vogelaars in de Leiderdorpse Munnikkenpolder hier een gruttopaar met twee kuikens. Het is voor zover bekend voor het eerst dat grutto’s met succes broeden in deze polder, die in 2015 is heringericht als extensief recreatiegebied.

Het enthousiasme onder natuurliefhebbers is des te groter omdat grutto’s het moeilijk hebben; hun aantallen nemen al jaren af, met name doordat er te weinig jonge vogels succesvol grootgebracht worden.

Meer hierover in deze aflevering van Leiderdorp Natuurlijk.

Op de voorgrond twee gruttokuikens, daarachter een groep Canadese ganzen.

Uit de krant