De Levensstroomherk met rechts ernaast het voormalige gebouw van de politie en bovenaan appartementengebouw De Entree. Links naast het water ligt het Alrijne Ziekenhuis | Foto: WH
De Levensstroomherk met rechts ernaast het voormalige gebouw van de politie en bovenaan appartementengebouw De Entree. Links naast het water ligt het Alrijne Ziekenhuis | Foto: WH

Wonen en zorg op plek Levensstroomkerk

Algemeen bouwplannen

Op de plek aan de Leiderdorpse Elisabethhof 5 waar nu de Levensstroomkerk staat, komt een gebouwencomplex dat zeker tweemaal zo groot wordt. Het wordt multifunctioneel met onder meer een zorghotel en vijftig tot zestig appartementen.

Door: Corrie van der Laan

De kerk, een aantal jaar geleden omgedoopt tot Power City Church, werd pas vijftien geleden gebouwd door de Levensstroomgemeente, die toen onder leiding stond van evangelist Jan Zijlstra. Na een aantal conflicten en scheuringen in de kerkgemeenschap liep het aantal gemeenteleden terug en werd het gebouw te groot en te duur. Verschillende partijen hebben gekeken naar manieren om de kerk, die al jaren grotendeels leeg staat, op een andere manier te gebruiken maar dat is niet gelukt.

Slopen en nieuwbouw is de enige reële optie, vindt ook de huidige eigenaar, Gebroeders Blokland uit Hardinkxveld-Giessendam. De projectontwikkelaar heeft daar in het voorjaar van 2021 de eerste gesprekken over gehad met de gemeente Leiderdorp. De Noordwijkse architect Diederik van Egmond is in de arm genomen om de plannen te tekenen. Vorige week dinsdag kwam hij naar het gemeentehuis om belangstellenden een toelichting te geven.


Ontmoeten

De locatie tussen het Alrijne Ziekenhuis en het voormalige hoofdkantoor van de politie Hollands Midden, dat nu ook gebruikt wordt door de Alrijne Zorggroep, maakt het tot een aantrekkelijke plek om zorg en wonen voor met name senioren te combineren, vertelde hij. Het ontwerp moet sociale contacten stimuleren. “Een van de grote problemen met mensen die ouder worden is vereenzaming. Daarom moet je plekken maken waar je elkaar toevallig kan tegenkomen, ontmoeten en begroeten.”

Het idee is nu om vijftig tot zestig appartementen te realiseren. Een deel daarvan zal voor speciale doelgroepen zijn, denk aan 80-plussers die wat extra zorg nodig hebben. Verder zullen ze vallen in alle prijsklassen, huur en koop. Ook komt er een zorghotel voor mensen na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen.

Volgens de eerste schetsen bestaat de nieuwbouw uit blokken van negen tot tien woonlagen hoog, met wellicht enkele uitschieters tot 14 woonlagen, rond een binnentuin. Op de huidige parkeerplaats komt een twee bouwlagen hoog paviljoen met op de begane grond een grand café en daarboven ruimte voor zorgfuncties als een apotheek en een medische maatschap. Parkeren gebeurt op eigen terrein en grotendeels ondergronds.


Zorgen

Onder de aanwezigen waren enkele bewoners van De Entree, het appartementengebouw dat staat tussen de kerk en de Persant Snoepweg. Een ouder echtpaar dat daar op de begane grond woont, vreest dat de nieuwbouw straks hun zon zal blokkeren. Van Egmond probeerde hun zorgen weg te nemen. “De bezonningsstudies komen nog maar zoals ik de Gebroeders Blokland ken, wordt serieus rekening gehouden met de buren.”

Een jonge bewoner van een appartement bovenin De Entree ziet al aankomen dat zijn huidige uitzicht, over de kerk heen naar de weilanden, gaat verdwijnen. Dat erkende van Egmond ruiterlijk. “Je uitzicht gaat afnemen, maar je kan straks om de hoek wat gaan drinken met je vrienden. Er zijn dingen die minder worden en dingen die beter worden. Geeft het een kans.”

Het zal overigens nog wel enkele jaren duren voordat de nieuwbouw echt van start gaat. Vooralsnog ligt er alleen een ‘nota van uitgangspunten’ waarin de gemeente op een rijtje heeft gezet waaraan bouwplannen voor deze locatie moeten voldoen. Tot 1 september kan iedereen daarop reageren. Als de gemeenteraad komend najaar met de nota akkoord gaat, komt nog de hele procedure voor een wijziging van het bestemmingsplan; nu mag op deze plek alleen een kerk staan. Al met al zal de eerste paal niet voor 2025 de grond in gaan.        

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant