Afbeelding
Foto: Corrie van der Laan

Gemeente vastberaden: jeugdoverlast bij Winkelhof moet stoppen

Algemeen

Ruim 35 omwonenden, winkeliers en beveiligingsmedewerkers waren woensdagavond 6 juli op uitnodiging van burgemeester Laila Driessen aanwezig op een informatiebijeenkomst over de overlast door jongeren rond Winkelhof.

Al langere tijd wordt het woon- en werkplezier in- en rond bij het Leiderdorpse winkelcentrum negatief beïnvloed door overlast van een groep jongeren. De politie en de gemeente ontvangen meldingen over geluidsoverlast van knetterende scooters, bedreigingen en intimidatie, vernielingen en rondslingerend afval. Op de bijeenkomst waren ook de politie en het jongerenwerk aanwezig.

De burgemeester vertelde de aanwezigen dat het overlastgevende gedrag van de jongeren onacceptabel is en dat zij vastbesloten is om dit aan te pakken. Politie, jongerenwerk en gemeente trekken hier samen in op. Maar, benadrukte de burgemeester, die aanpak moet zorgvuldig en toekomstbestendig zijn. “We moeten voorkomen dat er een waterbed-effect ontstaat, en dat de jongeren op een andere plek dit gedrag voortzetten.”


Waarschuwingsbrief

Een van de eerste acties is dat zij vorige week een aantal van de jongeren waarvan is vastgesteld dat zij zich in de groep overlastgevende jongeren ophouden, een waarschuwingsbrief heeft gestuurd. Ook de ouders van deze jongeren hebben deze brief ontvangen. De brieven werd door de wijkagent persoonlijk aan de jongeren en hun ouders overhandigd. Burgemeester Driessen zei “Ik heb geen toverstaf, en dit is een kwestie van de lange adem. Maar wij laten niet los”.


Ervaringsverhalen

De burgemeester nodigde de aanwezigen uit om hun hart te luchten, vragen te stellen en hun ervaringen te delen. Van die uitnodiging werd, na de toelichting van de burgemeester, de gemeente, de politie en het jongerenwerk, veelvuldig gebruik gemaakt. Er kwamen veel ervaringsverhalen los, sommige schrijnend. Ook kwamen er goede suggesties die gemeente, politie en jongerenwerk gaan meenemen in de aanpak.


Scooters weren

De gemeente, politie en jongerenwerk houden de vinger aan de pols. Belangrijk is daarbij ook om niet alleen over de jongeren te praten, maar vooral ook met de jongeren en hun ouders. Een groot deel van de overlast wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het racen op of rondhangen met scooters. Er wordt nu gekeken hoe de scooters geweerd kunnen worden. Afhankelijk van de situatie worden verdere maatregelen of middelen ingezet.

De bijeenkomst werd als positief ervaren. De avond werd afgesloten met de afspraak dat de samenwerkende partijen de buurt in en rond de Winkelhof regelmatig informeren.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant