Logo leiderdorpsweekblad.nl
De PvdA-GroenLinks fractie sprak met bewoners. Ook werd zwerfvuil opgeraapt. “De Oranjewijk is een schone buurt”, constateerde Sarah van Roemburg (rechts).
De PvdA-GroenLinks fractie sprak met bewoners. Ook werd zwerfvuil opgeraapt. “De Oranjewijk is een schone buurt”, constateerde Sarah van Roemburg (rechts).

Bewoners ongerust over herinrichtingsplan Oranjewijk

De bewoners van Oranjewijk en Doeskwartier-West hebben de nodige zorgen over het herinrichtingsplan van hun wijk. Die hebben ze gedeeld met raadsleden van PvdA-GroenLinks  tijdens een wijkactie die deze partij er afgelopen zaterdag hield.    

Tekst en foto Nelleke Thissen

Zo kloppen in het definitieve ontwerpplan de maten en schalen niet, zo toonde Joost Slings van de Stichting Buurtbelang Leiderdorp de raadsleden tijdens een wijkrondje. Dat levert volgens hem de nodige onduidelijkheden op. De Oranjewijk en Doeskwartier-west worden heringericht gelijkertijd met de noodzakelijke vervanging van het riool. Volgens het herinrichtingsplan is in het smalste deel van de Anna van Saksenstraat een extra parkeervak getekend. De rijbaan wordt daar zo krap dat een brandweerauto de straat nauwelijks in kan. Ook het trottoir wordt heel smal. De huidige 165 cm breedte krimpt tot 90 cm. Problematisch voor mensen met rollator of kinderwagen, zo illustreert straatbewoonster Anne Maatman. Daarnaast komen door de versmalling van de stoep de lantaarnpalen direct naast de parkeervakken te staan, met alle ongemakken van dien. Ook de intekening van parkeervakken moet verdwijnen vinden de bewoners. “Daarmee voorkom je verlies van parkeerruimte. Nu zet iedereen de auto zo dicht mogelijk voor of achter een ander en dat levert meer plekken op”, legt Joost Slings uit.  

Pijnpunt
Een ander pijnpunt in het ontwerpplan is volgens stichting Buurtbelang de inrichting van het Hubrechtplein. “Volgens het plan komt het verkeer van vijf kanten. De situatie wordt daardoor heel onoverzichtelijk en dus onveilig”, voorspelt Joost Slings. “Ik houd mijn hart vast”, meldt een Hubrechtstraat bewoonster. “Er zijn scholen in de buurt en dus fietsen hier veel kinderen”, ziet ze dagelijks.  Ook is de bushalte zo gepland dat de passagiers op het fietspad moeten uitstappen. En het rechtdoor willende verkeer op de Mauritssingel moet op het laatste stuk een slalomachtige bocht naar de Hoofdstraat maken.  

Vraagtekens
Ook bij een aantal punten in het Groenplan (onderdeel van het herinrichtingsontwerp) zetten bewoners vraagtekens. Zo zouden er meer nieuwe bomen komen dan dat er wegens de werkzaamheden gaan verdwijnen. Maar, zo heeft Buurtbelang geconstateerd, exemplaren die al eerder werden gekapt zijn in het optelsommetje niet meegenomen. En dat had vanwege hun nog niet gerealiseerde herplantplicht wel gemoeten, aldus Piet Visser van Buurtbelang. Al met al, zo vrezen de Oranjewijkbewoners,  vermindert het groene aanzien van hun buurt omdat de te kappen volwassen bomen worden vervangen door jonge en dus kleine exemplaren.

Overtuigend
Volgens Sarah van Roemburg (raadslid PvdA-GroenLinks en initiatiefnemer van de wijkactie) klonk hetgeen ze van de buurtbewoners had gehoord overtuigend, zo zei ze na afloop van de wijkactie. “We zullen een en ander met de wethouder bespreken. Het plan moet geen onvolkomenheden bevatten. Beter wat vertraging dan eventuele fouten maken”.  

Reactie
Bewoners konden tot 18 juni reageren op het op 24 mei gepresenteerde Groenplan. In totaal zijn er circa 80 reacties op het totale herinrichtingsplan gekomen, zo meldt omgevingsmanager Francis Nauman. De helft ervan had betrekking op het Groenplan. Voor half juli krijgen alle indieners een reactie. Aanvang van de werkzaamheden staat gepland begin 2023. In het derde kwartaal van dit jaar worden kabels en leidingen vernieuwd. Eventuele aanpassingen van het definitieve ontwerpplan worden hierdoor niet belemmerd.  

Meer berichten