Logo leiderdorpsweekblad.nl
De gemeente Leiderdorp heeft onderzoek laten doen naar de uitvoering van de Sociale Agendavan de gemeente. | Foto: CvdL
De gemeente Leiderdorp heeft onderzoek laten doen naar de uitvoering van de Sociale Agendavan de gemeente. | Foto: CvdL (Foto: Corrie van der Laan)

Raad ontvangt evaluatie van de Sociale Agenda

Tijdens de raadsinformatieavond  van 7 juni is werd de evaluatie van de sociale agenda aangeboden. In de Sociale Agenda (2017) staan de opgaven en doelen van de gemeente voor het sociaal domein. De gemeente wil weten of het gelukt is de opgaven en doelen te realiseren en wil leren wat er beter kan.

De onderzoekers zijn een aantal dingen opgevallen tijdens het bekijken van de antwoorden van de inwoners en partners. Die partners zijn de professionals : die de sociale agenda uitvoeren. Die partners geven aan dat zij graag willen dat de gemeente meer de leiding neemt in het organiseren van gesprekken tussen partners. Maar ze willen niet dat de gemeente zich bemoeit met hoe zij het werk doen. Als de gemeente zelf bij het onderwerp betrokken is, moet tijdens de gesprekken met andere partners duidelijk zijn waarom de gemeente zegt wat ze zeggen. Ook is gebleken dat de gemeente haar werk beter kan laten passen bij hoe inwoners leven. Soms verdeelt de gemeente werk in verschillende delen, die in het leven van mensen niet makkelijk onderverdeeld kunnen worden. Hierdoor is het soms lastig voor professionals om de inwoners op een goede manier te kunnen helpen. De manier waarop de gemeente sommige dingen opschrijft of aanbiedt, is ook niet altijd voor iedere inwoner even duidelijk. De gemeente heeft al aandacht voor eenvoudige taal, maar dit kan nog beter.

Relatie
De partners van de gemeente zijn positief over de gemeente en vooral de mensen die bij de gemeente werken. Hierdoor is er vertrouwen. Door Corona en de vele personele wisselingen bij de gemeente is het de afgelopen jaren niet zo makkelijk geweest. Een sterk punt van Leiderdorp is de schaal. Hierdoor kunnen mensen, ook inwoners, makkelijk met elkaar contact opnemen en om hulp vragen. De opgaven en doelen uit de Sociale Agenda zijn niet precies genoeg opgeschreven. Hierdoor kan niet goed worden nagegaan of deze bereikt worden. Ook ontstaat daardoor bij de partners te weinig gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid om de opgaven en doelen samen te halen.

Taal 
In de Sociale Agenda is taal gebruikt die niet goed aansluit bij de leefwereld van de inwoners en partners. Ook is de Sociale Agenda vooral gericht op de systemen waar de gemeente mee te maken heeft en is de Sociale Agenda voor een periode van 4 jaar vastgesteld en is daarna geen Uitvoeringsagenda opgesteld. Dat heeft er mede voor gezorgd dat er niet goed kon worden gereageerd op veranderingen in de wereld die ook de gemeente treffen.

Meer berichten