Afbeelding

Gymsport Leiden zoekt leden voor Raad van Toezicht

Algemeen

gymnastiek - Gymsport Leiden is een stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. 

Periodiek rouleert de samenstelling. Om die reden is Gymsport Leiden op zoek naar nieuwe leden voor de RvT. De leden komen minimaal eenmaal per halfjaar bijeen. Na de zomervakantie wordt een voorlichtingsavond gehouden om potentiële kandidaten verder te informeren over de taken en activiteiten van de Raad van Toezicht. Heeft u affiniteit met (gym)sport en Leiden en wilt u zich kandidaat stellen, dat zou het bestuur graag met u in gesprek komen. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar de voorzitter: a.haasbroek@gymsportleiden.nl.

Uit de krant