De Dodenherdenking in Leiderdorp in 2019.
De Dodenherdenking in Leiderdorp in 2019. Foto: PR Oranjevereniging

Nationale Herdenking in Leiderdorp start om 18.30 uur in Dorpskerk

Algemeen aankondiging

Op woensdag 4 mei wordt in Leiderdorp een bijeenkomst gehouden om allen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. De Nationale Herdenking begint om 18.30 uur met een openbare bijeenkomst in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat. Dit tijdstip is vroeger dan andere jaren.

Tijdens de bijeenkomst zal de burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp enkele woorden spreken. Muzikale medewerking wordt verleend door organist de heer M. Konijnenberg en het Koor Cappella Frui Cantus onder leiding van mevrouw M. Leda. Leerlingen van basisschool De Bron zijn bij deze herdenking betrokken. 

Na de herdenkingsbijeenkomst voert een stille tocht om ca.19.15 uur door het Oude Dorp naar het kruis op de algemene begraafplaats. Daar worden twee minuten stilte in acht genomen waarna de kransleggingen volgen. Ook kunnen aanwezigen bloemen bij het kruis neerleggen, deze worden na de herdenkingsdienst bij de Dorpskerk uitgedeeld. Drumfanfare Tamarco verleent haar medewerking aan de bijeenkomst, evenals leden van Scouting Van der Does-Liethorpgroep.

De herdenkingsbijeenkomst begint om 18.30 uur (nieuwe aanvangstijd). U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Vervoer per auto van de Dorpskerk naar de begraafplaats en na de plechtigheid terug naar de Dorpskerk is mogelijk, opgeven kan bij Rina Cooijmans (tel. 5416766) of via secretaris@ovleiderdorp.nl.

Om ca. 20.30 uur zullen de FreedomRunners, Leiderdorpse hardlopers, vanaf de begraafplaats het vredesvuur voor 5 mei in Wageningen gaan halen. Burgmeester mw. L.M. Driessen zal met belangstellenden het startsein voor de loop geven.

Uit de krant