V.l.n.r. wethouders Daan Binnendijk en Herman Romeijn, Officier in de Orde van Oranje Nassau Harry Horlings, burgemeester Laila Driessen, Lid in de Orde van Oranje Nassau Jaap Timmermans, gemeentesecretaris Marije Roos en wethouder Bob Vastenhoud.
V.l.n.r. wethouders Daan Binnendijk en Herman Romeijn, Officier in de Orde van Oranje Nassau Harry Horlings, burgemeester Laila Driessen, Lid in de Orde van Oranje Nassau Jaap Timmermans, gemeentesecretaris Marije Roos en wethouder Bob Vastenhoud. Foto: Corrie van der Laan

Koninklijke onderscheiding voor Harry Horlings en Jaap Timmermans

Algemeen onderscheiding

Burgemeester Laila Driessen mocht vanochtend namens koning Willem-Alexander een Koninklijke Onderscheiding uitreiken aan twee Leiderdorpers. Harry Horlings is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Jaap Timmermans tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Veel Leiderdorpers, vooral in het oude dorp, zullen Jaap Timmermans kennen. Hij zet zich al vanaf 1972 vol overgave in voor de Leiderdorpse samenleving. Hij bedacht en organiseerde vele activiteiten op uiteenlopende gebieden: van zwemwedstrijden, meerkampen voor gehandicapten en schoolfeesten tot de jaarlijkse Leiderdorpse Triatlon en De Nacht van Leiderdorp. 

Van 1995 tot 2011 stelde hij twee radioprogramma’s samen voor liefhebbers van klassieke muziek en jazz in Leiderdorp en presenteerde die op de zondagavond voor het lokale Radio Station Leiderdorp. 

Jaap Timmermans was ook vanaf het eerste uur betrokken bij de in 2008 opgerichte Stichting Buurtactief ‘Het Oude Dorp’, een club vrijwilligers die zich inzet om de belangen van de bewoners van de Kerkwijk en de Oranjewijk te behartigen. 

Buurtactief hield de ontwikkelingen rond de geplande ondertunneling van de A4 en de bouw van de HSL nauwlettend in de gaten en stuurde die bij waar dat nodig was en kon. De stichting heeft zich ook volop ingezet voor de parkinrichting rond de verdiepte A4.

In 2018 opende de stichting ‘t Buurthuis aan de Frederik Hendriklaan, waar activiteiten plaatsvinden voor de bewoners van de omliggende wijken.

Zijn dochter Inge en zoon Jens schreven in hun aanvraag voor de onderscheiding: “Als we aan onze vader denken, is het eerste woord dat in ons opkomt ‘betrokkenheid’.” Die betrokkenheid uit zich in de halve eeuw waarin Jaap Timmermans zich belangeloos heeft ingezet voor inwoners van Leiderdorp. Voor koning Willem-Alexander was dat reden de aanvraag te honoreren.


Harry Horlings werd nationaal en internationaal bekend door zijn inzet bij twee rechtszaken rond de vliegramp Faro die in 1992 plaatsvond. Hij reconstrueerde met behulp van data minutieus de laatste minuten van de vlucht. Hiermee haalde hij overtuigend onderuit dat valwinden de oorzaak waren.

De heer Horlings werkte van 1965 tot 2003 bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij heeft zijn gehele carrière gewijd aan het vergroten van vliegveiligheid. Ook na zijn afscheid van de luchtmacht kon het onderwerp hem niet loslaten. Hij richtte AvioConsult op: een onafhankelijk adviesbureau dat zich grotendeels vrijwillig bezighoudt met het onderzoeken van vliegrampen, het schrijven van handboeken en geven van trainingen.

Zo raakte hij ook betrokken bij het onderzoek naar de vliegramp bij Faro. Het onderzoek liet zien dat er meerdere vermijdbare en verwijtbare menselijke fouten zijn gemaakt. De vele uren - het gaat om ruim 2500 uur - aan onderzoek en het opstellen van rapporten deed hij vrijwillig en onbezoldigd. 

Door het rapport van de heer Horlings kon de zaak nét voor de verjaring in 2012 worden heropend om de ware toedracht van de ramp aan het licht te brengen. In 2014 en 2015 vonden er zittingen plaats waar hij als deskundige werd gehoord. Hij was dé luchtvaartdeskundige die advocaten bijstond in het proces tegen Martinair en de Staat der Nederlanden.

Maar mogelijk belangrijker nog: zijn onderzoek maakte duidelijk dat het in opleidingen ontbreekt aan essentiële kennis over veilig vliegen, technische eigenschappen en juiste noodprocedures. Zijn inspanningen hebben een grote maatschappelijk waarde. Ze richten zich niet enkel op waarheidsvinding bij incidentele gevallen. Ze dragen vooral bij aan kennis en kunde van toekomstige vliegers zodat toekomstige rampen zijn te voorkomen.

Met zijn strijdlust, kennis en kunde, maar ook de wil om onrechtvaardigheid te bestrijden, heeft de heer Horlings vele slachtoffers en nabestaanden geholpen. Om die inzet en de niet aflatende toewijding om vliegen veiliger te maken, heeft koning Willem-Alexander Harry Horlings benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit de krant