Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Op twee van de parkeerplekken met een laadpaal mag je, zoals het bord aangeeft, alleen staan als je auto oplaadt, de andere twee (rechts op de foto) zijn vrij beschikbaar.</p>

Op twee van de parkeerplekken met een laadpaal mag je, zoals het bord aangeeft, alleen staan als je auto oplaadt, de andere twee (rechts op de foto) zijn vrij beschikbaar.

(Foto: Corrie van der Laan)

Irritatie over laadpalen in Koekoekstraat

Onder bewoners van de flats aan de Merelstraat en Koekoekstraat in Leiderdorp bestaat irritatie over de vier openbare oplaadplaatsen voor elektrische auto’s die hier op 21 maart op het parkeerterrein op de hoek van beide straten zijn aangelegd.

Door: Corrie van der Laan

De uitverkoren parkeerplaatsen liggen vlakbij een van de entrees van de Merelstraatflat. Favoriete plekken bij de veelal oudere bewoners. Dat er daarvan nu een paar niet meer vrij beschikbaar zijn, is verkeerd gevallen. Vooral omdat de oplaadplaatsen tot nu toe amper gebruikt worden.

“Op 2 april zag ik voor het eerst dat er een auto stond op te laden bij een van de laadpalen”, zegt een bewoonster die niet met haar naam in de krant wil (“Noem me maar ‘een bewoonster van de grijze golf’”). Ze kan de parkeerplaats vanuit haar flat zien en heeft het in de gaten gehouden. Dat de plekken leeg blijven, verbaast haar niet, gezien de hoge gemiddelde leeftijd in de flats. “De meeste ouderen hebben geen elektrische auto.” 

Ze vindt het onbegrijpelijk dat niet even met de bewoners is gecheckt of er wel behoefte is aan de laadpalen. “Dit is alsof je racefietsen brengt bij een bejaardencentrum.” En áls er dan zo nodig laadpalen moeten komen, plaats ze dan een eindje verderop, stelt ze. “Aan het eind van de Koekoekstraat zou veel beter zijn, daar staat het lang niet altijd vol.”


Vergunningverlening

Volgens wethouder Willem Joosten (VVD, Duurzaamheid) worden aanvragen voor laadpalen ingediend door de bedrijven die ze exploiteren. In geval van de Koekoekstraat is dat Last Mile Solutions. Als de aanvraag aan de beleidsregels van de gemeente voldoet, wordt de vergunning verleend. De aanvraag wordt wel vooraf gepubliceerd zodat omwonenden desgewenst bezwaar kunnen maken.

In de Koekoekstraat gaat het weliswaar om vier plekken waar een auto kan opladen, maar slechts twee daarvan zijn expliciet gereserveerd als laadplek. De andere twee zijn gewoon vrij beschikbare parkeerplekken.


Kip-ei verhaal

Dat niet iedereen blij is met de laadpalen begrijpt Joosten wel. “Maar het is een kip-ei verhaal. Er komen steeds meer elektrische auto’s bij, dat gaat in een heel snel tempo. Na 2030 mogen er zelfs geen brandstofauto’s meer gemaakt worden. Misschien is Leiderdorp nu wat over de top wat het aantal laadpalen betreft, maar je moet vooruit kijken. We willen ook niet dat het aantal beschikbare openbare laadpalen straks de remmende factor is bij de overstap naar elektrisch rijden.”

Meer berichten