Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: Piet van Kampen

Vrij rustige jaarwisseling in Leiderdorp

Regio • Ondanks enkele grote incidenten is de jaarwisseling in Hollands Midden beheersbaar verlopen, dat meldt de Veiligheidsregio. Van de hulpdiensten is veel inzet gevraagd. Over het algemeen hebben zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. In een enkel geval was sprake van een ietwat grimmige sfeer bij het optreden van de hulpdiensten.

Voor Brandweer Hollands Midden was het ondanks het vuurwerkverbod een drukke jaarwisseling. Er zijn tussen 22.00 en 05.00 uur in totaal 148 meldingen afgehandeld. Dit is een stijging ten opzichte van vorige jaar (121 meldingen) en de jaarwisseling 2019 – 2020 (135 meldingen). Hoewel de brandweer in de meeste gevallen is uitgerukt voor kleinere buitenbranden, hebben zich tijdens de nieuwjaarsavond en -nacht enkele grotere incidenten in de regio voorgedaan.

In Leiderdorp kwamen vier meldingen van kleine (afval) en buitenbranden. Dat is een melding minder dan de vijf van vorig jaar. De politie had juist meer te doen. Die moest in Leiderdorp tweemaal ingrijpen voor jaarwisseling gerelateerde incidenten terwijl dat aantal vorig jaar op nul stond.


Ziekenhuis

Over het geheel genomen was het tussen 22.00 en 05.00 uur rustiger dan voorgaande jaren bij de drie ziekenhuizen en drie huisartsen posten in de regio. Alleen in het LUMC was het drukker dan normaal met ook ernstiger vuurwerkletsel. Onder andere het aantal jongeren met zwaar letsel valt op nadat zij bijvoorbeeld vuurwerkbommen in de hand hebben gehouden, waardoor handen en ogen zwaar beschadigd zijn. In totaal zijn er zes personen met vuurwerk letsel in behandeling genomen. De ziekenhuizen Alrijne en Groene Hart hebben net zoals vorig jaar geen slachtoffers voor letsel als gevolg van vuurwerk in behandeling genomen. De beoogde ontlasting van de zorg door het verbod op vuurwerk is hiermee in Hollands Midden bereikt.

Daarbij zijn wel 3 personen na een vechtpartij behandeld en een persoon na een ongeval in het verkeer. Het aantal slachtoffers van dronkenschap dat is de ziekenhuizen is behandeld was in totaal 13.

Op de huisartsenposten in de regio zijn in de nieuwjaarsnacht in totaal 43 personen behandeld voor letsel die in verband kunnen worden gebracht met de jaarwisseling. Hieronder bevonden zich 11 vuurwerkslachtoffers en 3 slachtoffers van een vechtpartij en 12 verkeersslachtoffers. Onder deze personen bevinden zich ook 17 personen die voor dronkenschap in behandeling zijn genomen, onder hen ook een opvallend hoog aantal jongeren van rond de 14 jaar.

 

Meer berichten